Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Protokół RIPng

  Projektowanie i konfigurowanie

  Protokół RIPng

  Obecnie większość dostawców zaczęła wdrażać schemat adresowania IPv6, dlatego do zapewnienia funkcjonalności routingu wymagane są protokoły routingu IPv6. Opracowano wiele protokołów routingu obsługujących protokół IPv6, takich jak RIPng, EIGRPv6 i OSPFv3. RIPng (RIP dla IPv6) został zaprojektowany w celu zapewnienia funkcjonalności routingu dla sieci opartej na protokole IPv6. Jest to protokół RIP nowej generacji, który zapewnia funkcje niezbędne do realizacji zadań, które wcześniej wykonywał RIPv2 dla IPv4.

  Kluczowe różnice między protokołem RIP dla IPv4 a protokołem RIP dla IPv6 (RIPng) to::

  • Routery RIPng wykorzystują adresy lokalne łącza do śledzenia adresów następnego przeskoku sąsiednich routerów;
  • RIPng używa FF02::9 (w przeciwieństwie do 224.0.0.9 w RIPv4) jako adresu docelowego w celu wymiany informacji o routingu z sąsiednimi routerami.
  • Aby skonfigurować protokół RIPng na routerach Cisco, należy włączyć tryb konfiguracji interfejsu dla anonsowania sieci. W protokole RIP dla IPv4 osiąga się to za pomocą polecenia network w trybie konfiguracji routera.

  Protokół RIPng – konfiguracja na routerze Cisco

  Aby skonfigurować protokół RIPng w tym scenariuszu, używana jest topologia pokazana na poniższym obrazku.

  Po zakończeniu konfiguracji sieci nadszedł czas na skonfigurowanie odpowiednich adresów IPv6 na każdym routerze. Przed kontynuowaniem konfiguracji protokołu RIPng na routerach Cisco istotne jest zrozumienie poleceń używanych do konfiguracji protokołu RIPng.

   

  Zrozumienie poleceń RIPng

  Składnia

  Aby pomyślnie skonfigurować konfigurację protokołu routingu RIPng, wymagane są następujące polecenia.

  1. Wykonaj następujące polecenie, aby włączyć routing IPv6 na routerze Cisco.

  Router(config)#ipv6 unicast-routing

  2. Po włączeniu routingu IPv6 przejdź do trybu konfiguracji interfejsu dla interfejsu wybranego do uwzględnienia w procesie routingu RIPng.

  Router(config)#interface <interface name/number>

  3. W trybie konfiguracji interfejsu wykonaj następujące polecenie, aby włączyć protokół routingu RIPng.

  Router(config-if)#ipv6 rip <routing process name> enable

   

  Kroki konfiguracji protokołu RIPng

  Po zapoznaniu się z poleceniami używanymi do konfiguracji RIPng, czas skonfigurować routing RIPng dla wyżej wymienionej topologii sieci.

  1. Na routerze 1 do konfiguracji protokołu RIPng używane są następujące polecenia:
  Router1(config)#ipv6 unicast-routing
  
  Router1(config)#interface Fa 0/0
  
  Router1(config-if)#ipv6 rip mark enable
  
  Router1(config-if)#exit

  Uwaga: w powyższym poleceniu słowo kluczowe „mark” zostało użyte jako nazwa procesu RIP.

  1. Na routerze 2 do konfiguracji protokołu RIPng używane są następujące polecenia:
  Router2(config)#ipv6 unicast-routing
  
  Router2(config)#interface Fa 0/0
  
  Router2(config-if)#ipv6 rip mark enable
  
  Router2(config)#interface Fa 0/1
  
  Router2(config-if)#ipv6 rip mark enable
  
  Router2(config)-if#exit
  1. Na Routerze 3 do konfiguracji protokołu RIPng używane są następujące polecenia:
  Router3(config)#ipv6 unicast-routing
  
  Router3(config)#interface Fa 0/1
  
  Router3(config-if)#ipv6 rip mark enable
  
  Router3(config)-if#exit
  1. Po skonfigurowaniu routingu RIPng na wszystkich routerach należy wykonać polecenie show ipv6 Route, aby wyświetlić tablicę routingu. Poniższy rysunek przedstawia konfigurację protokołu RIPng zaimplementowaną na routerze Router3.

  Jak widać na obrazku, sieć 2001:ABCD:123:1::/64 została dodana na Router3 poprzez protokół routingu RIPng.

   

  Sprawdzanie konfiguracji protokołu RIPng

  Aby zweryfikować i przetestować konfigurację protokołu RIPng, wykonaj następujące polecenia na Routerze 3.

  Router3#ping 2002:abcd:123:1::1
  Router3#ping 2001:abcd:123:1::1

  Z wyniku polecenia jasno wynika, że Router3 może pomyślnie połączyć się z Routerem1.

  Kolejnym niezbędnym poleceniem RIPng, które powinno być znane, jest show ipv6 rip Database. To polecenie służy do wyświetlania bazy danych RIP na routerze Cisco.

   

  Autor: Marcin Bialy
   
  Poprzedni Następny
  Grandmetric: Network & Security