Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • K8S Liveness Probe TCP Socket

  Projektowanie i konfigurowanie

  K8S Liveness Probe TCP Socket

  K8S Liveness Probe TCP Socket jest częścią Kubernetes, dzięki której możesz kontrolować stan portów. Port można uznać za zdrowy, jeśli jest możliwe otwarcie go w kontenerze. W przeciwnym razie otrzymasz informację o niepowodzeniu akcji.

  W tym artykule pokażę Ci przykład wykorzystania Kubernetes Liveness Probe TCP Socket i dostępne opcje.

   

  Ustawienia TCP

  Liveness Probe ponownie uruchamia kontener, gdy polecenie zwróci kod błędu. Ta funkcja ma również kilka przydatnych ustawień, takich jak:

  1. initialDelaySeconds – czas, po jakim Liveness Probe powinien rozpocząć odpytywanie punktu końcowego
  2. periodSeconds — częstotliwość odpytywania punktu końcowego
  3. timeoutSeconds – czas, po którym upłynie limit czasu.
  4. successThreshold – minimalna liczba udanych prób, po której sonda stwierdzi poprawność działania kontenera
  5. failThreshold – liczba nieudanych prób, po których kontener uruchomi się ponownie

   

  Opcje TCP socket:

  1. port – port, który liveness probe na żywo próbuje otworzyć

   

  Aby pokazać, jak to działa, użyję dwóch ścieżek: ścieżki pozytywnej i negatywnej (zwraca niepowodzenie).

   

  Liveness Probe – przykłady

  Ścieżka pozytywna:

  # YAML example
  # liveness-pod-example.yaml
  #
  apiVersion: v1 
  kind: Pod 
  metadata: 
   name: liveness-tcpsocket
  spec: 
   containers: 
   - name: liveness 
    image: nginx 
    ports: 
      - containerPort: 80 
    livenessProbe: 
     tcpSocket:
      port: 80
     initialDelaySeconds: 2 #Default 0 
     periodSeconds: 2 #Default 10 
     timeoutSeconds: 1 #Default 1 
     successThreshold: 1 #Default 1 
     failureThreshold: 3 #Default 3
  
  
  

  Tworzenie poda:

  kubectl create -f liveness-pod-example.yaml

  Opisywanie poda:

  kubectl describe pod liveness-tcpsocket  
  Restart Count: 0
  .
  .
  .
  Events:
   Type  Reason   Age    From             Message
   ----  ------   ----    ----             -------
   Normal Scheduled <unknown> default-scheduler       Successfully assigned jenkins/liveness-tcpsocket to dcpoz-d-sou-k8swor2
   Normal Pulling  3s     kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Pulling image "nginx"
   Normal Pulled   1s     kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Successfully pulled image "nginx"
   Normal Created  1s     kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Created container liveness
   Normal Started  0s     kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Started container liveness
  
  

  Pod działa poprawnie, ponieważ nginx domyślnie wystawia port 80 (otwórz port).

  Usuwanie poda:

  kubectl delete -f liveness-pod-example.yaml

   

  Ścieżka negatywna:

  # YAML example 
  # liveness-pod-example2.yaml 
  # 
  apiVersion: v1 
  kind: Pod metadata: 
  name: liveness-tcpsocket 
  spec: containers: 
   - name: liveness 
    image: nginx 
    ports: 
    - containerPort: 80 
    livenessProbe: 
     tcpSocket:
      port: 8888 
    initialDelaySeconds: 2 #Default 0 
    periodSeconds: 2 #Default 10 
    timeoutSeconds: 1 #Default 1 
    successThreshold: 1 #Default 1 
    failureThreshold: 3 #Default 3
  

   

  Utwórz pod:

  kubectl create -f liveness-pod-example2.yaml

  Opisz pod:

  kubectl describe pod liveness-tcpsocket
  
  
  Restart Count: 1 # It will keep growing!
  .
  .
  .
  Events:
   Type   Reason   Age       From             Message
   ----   ------   ----       ----             -------
   Normal  Scheduled <unknown>    default-scheduler       Successfully assigned jenkins/liveness-tcpsocket to dcpoz-d-sou-k8swor2
   Normal  Pulling  7s        kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Pulling image "nginx"
   Normal  Pulled   5s        kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Successfully pulled image "nginx"
   Normal  Created  4s        kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Created container liveness
   Normal  Started  4s        kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Started container liveness
   Warning Unhealthy 0s (x2 over 2s) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Liveness probe failed: dial tcp 10.32.0.11:8888: connect: connection refused
  
  
  

  Pod ciągle się restartuje, ponieważ nginx ujawnia domyślny port, a liveness probe na żywo próbuje monitorować port 8888, który jest zamknięty.

   

  Autor: Wojciech Tokarski
   
  Grandmetric: Network & Security