Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Konfiguracja Dockera z docker-compose

  Projektowanie i konfigurowanie

  Konfiguracja Dockera z docker-compose

  Co to jest docker-compose?

  Docker-compose to przydatne narzędzie do orkiestracji wielokontenerowych aplikacji Docker. Pozwala uruchamiać aplikacje w oparciu o plik YAML. Te pliki to lista instrukcji określających parametry uruchamianych aplikacji.

  W naszym przykładzie uruchomimy dwa kontenery – bazę danych MySQL i podstawową aplikację internetową WordPress.

  Pliki tworzenia dockera mogą wyglądać tak:


  version: '3.3'

  services:
     db:
        image: mysql:5.7
        volumes:
           - db_data:/var/lib/mysql
        restart: always
        environment:
           MYSQL_ROOT_PASSWORD: somewordpress
           MYSQL_DATABASE: wordpress
           MYSQL_USER: wordpress
           MYSQL_PASSWORD: wordpress

     wordpress:
        depends_on:
           - db
        image: wordpress:latest
        ports:
           - "8000:80"
        restart: always
        environment:
           WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
           WORDPRESS_DB_USER: wordpress
           WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
           WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
        volumes:
           db_data: {}

   

  Jak zarządzać aplikacją złożoną z wielu kontenerów dzięki docker-compose?

  Do zarządzania kontenerami możemy użyć kilku podstawowych poleceń docker-compose:

  Zbuduj lub przebuduj serwisy

  docker-compose build

   

  Stwórz i uruchom kontenery

  docker-compose up

  docker-compose up

   

  Jak widać, kontenery zostały uruchomione, a logi wydrukowane na konsoli. Aby uruchomić w tle, użyj parametru -d.

   

  Uruchom jednorazową komendę w serwisie

  docker-compose run
  ex: docker-compose run wordpress

  Możesz dla przykładu wydrukować wersję Debiana kontenera WordPress.

  docker-compose run wordpress

   

  Pokaż listę uruchomionych kontenerów

  docker ps

  Polecenie docker ps pokazuje:

  • identyfikator kontenera,
  • nazwę i wersję obrazu,
  • jak dawno powstał kontener,
  • status,
  • porty i nazwę kontenera.

  docker ps komendy docker-compose

   

  Wydrukuj listę informacji o uruchomionych kontenerach z bieżącego pliku docker-compose.yaml

  docker-compose ps

  docker-compose ps wordpress

   

  Pokaż wszystkie logi w kontenerze od jego uruchomienia

  docker logs <service>

  docker logs service

   

  Zatrzymaj i usuń kontenery, sieci, woluminy i obrazy utworzone za pomocą polecenia „up”

  docker-compose down

  docker-compose down

   

  Zabij jeden lub więcej działających kontenerów

  docker kill <container_id>

  docker kill service

   

  Pokaż listę obrazów

  docker images

  docker images

   

  Wykonaj polecenie w działającym kontenerze

  docker exec <service> <bash_command>

  docker-compose run wordpress

   

  Usuń wszystkie nieużywane dane

  docker system prune

  docker system prune img

  Przydatne kombinacje poleceń

  Zabij wszystkie uruchomione kontenery

  docker kill $(docker ps -q)

  Zatrzymaj wszystkie uruchomione kontenery

  docker stop $(docker ps -q)

  Usuń wszystkie obrazy

  docker rmi $(docker images -q)

  Usuń wszystkie kontenery

  docker rm $(docker container ps -q)

   

  Podsumowanie

  Docker-compose to przydatne i łatwe narzędzie do zarządzania wieloma kontenerami. Możesz zdecydować, w jaki sposób kontenery są rozdzielone, z jakich zasobów mogą korzystać i jak się ze sobą komunikują. Możesz także ustawić, co ma się stać, jeśli zmieni się status jednego z kontenerów. Ta funkcja umożliwia automatyczne przywrócenie stanu systemu.

   

  Więcej konfiguracji Dockera

  dockerfile

   

  Autor: Mateusz Sobkowiak
   
  Grandmetric: Network & Security