Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Aktualizacja IOS przez FTP (Cisco)

  Projektowanie i konfigurowanie

  Aktualizacja IOS przez FTP (Cisco)

  Technologia: Konfiguracja
  Obszar: Konfiguracja
  Dostawca: Cisco
  Oprogramowanie: 12.X, 15.X, IP Base, IP Services, LAN Base, LAN Light
  Platforma: Catalyst 2960-X, Catalyst 3560

  Firmware to program, który kontroluje działanie i funkcjonalność przełącznika. Jest to połączenie oprogramowania i sprzętu, w którym przechowywany jest kod programu i dane umożliwiające działanie komputera. Aktualizacja firmware zwiększa wydajność systemu, co może obejmować poprawę bezpieczeństwa, nowe funkcje i poprawki błędów. Na początku zajmiemy się podstawową aktualizacją pojedynczego przełącznika, a na końcu omówimy aktualizację stosu.

  Aktualizacja pojedynczego przełącznika

  Przed aktualizacją systemu Cisco IOS należy sprawdzić aktualny model urządzenia, ilość pamięci flash, dostępną pamięć RAM i ustawienia konfiguracji bootvar za pomocą polecenia show version. Podobnie jak w ogólnej procedurze aktualizacji obrazu IOS.

  Przykład:

  Switch#sh version
  Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(55)SE12, RELEASE SOFTWARE (fc2)
  Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
  Copyright (c) 1986-2017 by Cisco Systems, Inc.
  Compiled Thu 28-Sep-17 02:29 by prod_rel_team
  Image text-base: 0x01000000, data-base: 0x02F00000

  ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
  BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(44)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1)

  Switch uptime is 6 weeks, 1 day, 17 hours, 13 minutes
  System returned to ROM by power-on
  System restarted at 18:23:52 CET Wed Mar 11 2020
  System image file is "flash:c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.bin"

  Zdecydowanie zaleca się wykonanie tego sprawdzenia parametrów jako warunku wstępnego każdej aktualizacji. Wybierając nowy system IOS należy zwrócić uwagę na zasoby i zestaw funkcji, które są potrzebne do korzystania z nowego obrazu. Obecne i przyszłe funkcje obrazu wersji są zawarte w nazwie oprogramowania Cisco IOS (c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.bin).

  W porównaniu do TFTP, FTP obsługuje uwierzytelnianie i konieczne będzie podanie prawidłowej nazwy użytkownika i hasła serwera FTP.

  Aby korzystać z transferów FTP, należy wykonać następujące kroki:

  1. Jak wspomnieliśmy wcześniej, musisz podać nazwę użytkownika i hasło, które zostały już utworzone na serwerze FTP. W tym celu należy utworzyć nazwę użytkownika i hasło za pomocą poleceń ip ftp username [nazwa użytkownika] i ip ftp password [hasło].
  2. Użyj polecenia copy ftp flash i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.
  3. Konfiguracja przełącznika w celu załadowania nowej wersji systemu IOS.

   

  Krok 1:

  Switch#configure terminal
  Switch(config)#ip ftp username User
  Switch(config)#ip ftp password Password
  Switch(config)#end

   

  Krok 2:

  Switch#copy ftp flash
  Address or name of remote host []? x.x.x.x
  Source filename []? c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.bin
  Destination filename [c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.bin]?

  Accessing ftp://x.x.x.x/c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.bin...
  [OK - 13013140 bytes]

  13013140 bytes copied in 11.04 secs (1183012 bytes/sec)

  Teraz sprawdźmy, czy plik został poprawnie przesłany za pomocą polecenia show flash:

  Router#show flash:
  Directory of flash:/
  2 -rwx 1932 Mar 23 2020 14:15:48 +01:00 some-config.text
  3 -rwx 11364 Mar 23 2020 14:15:48 +01:00 config.text
  4 -rwx 1936 Mar 2 2020 01:01:26 +01:00 vlan.dat
  6 -rwx 13013140 Mar 2 2020 02:15:34 +01:00 c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.bin
  7 -rwx 3096 Mar 23 2020 14:15:48 +01:00 multiple-fs
  15998976 bytes total (2964992 bytes free)

   

  Krok 3:

  Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie przełącznika do ładowania nowej wersji systemu IOS. Musimy to zrobić, ponieważ w przeciwnym razie załadowana zostanie stara wersja systemu IOS.

  Switch(config)#boot system c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.bin

  Na koniec musimy zapisać konfigurację za pomocą polecenia write memory i zrestartować urządzenie za pomocą polecenia reboot. Możemy sprawdzić, czy używana jest nowsza wersja systemu IOS.

  Switch#write memory
  Switch#reload

  Możemy również wysłać plik do drugiej strony w celu utworzenia kopii zapasowej w następujący sposób:

  Switch#copy startup-config ftp
  Address or name of remote host []? x.x.x.x
  Destination filename [Switch-confg]?
  Writing startup-config...
  [OK - 2137 bytes]
  2137 bytes copied in 0.07 secs (22000 bytes/sec)
  64317364 bytes total (53027856 bytes free)

   

  Aktualizacja stosu Cisco przez FTP

  Możemy wyróżnić dwie główne metody aktualizacji IOS:

  1. Korzystanie z obrazu TAR
  2. Korzystanie z obrazu BIN

  Obraz TAR

  Plik TAR jest plikiem archiwum, z którego można wyodrębnić zarówno obraz IOS, jak i pliki CMS podczas procesu aktualizacji. Jest to jedyny potrzebny plik, jeśli chcesz zarządzać przełącznikami lub klastrem przełączników za pośrednictwem interfejsu internetowego.

  Krok 1:

  Wydaj polecenie show flash: wspomniane powyżej, aby zweryfikować ilość wolnej pamięci – musi ona być wystarczająca do aktualizacji.

  Krok 2:

  Wydaj polecenie archive download-sw.

  Switch#archive download-sw ?
  /allow-feature-upgrade Allow installation of image with different feature sets
  /directory Specify a directory for images
  /force-reload Unconditionally reload system after successful sw upgrade
  /force-ucode-reload Upgrade UCODE after successful sw upgrade and before an unconditional reload
  /imageonly Load only the IOS image(s)
  /leave-old-sw Leave old sw installed after successful sw upgrade
  /no-set-boot Don't set BOOT -- leave existing boot config alone
  /no-version-check skip version check that prevents incompatible image install
  /overwrite OK to overwrite an existing image
  /reload Reload system (if no unsaved config changes) after successful sw upgrade
  /safe Always load before deleting old version
  /upgrade-ucode Upgrade UCODE after successful sw upgrade (no reload)
  flash1: Image file
  flash: Image file
  ftp: Image file
  http: Image file
  https: Image file
  rcp: Image file
  scp: Image file
  tftp: Image file

   

  Istnieje wiele opcji, ale w tym konkretnym przypadku jesteśmy zainteresowani aktualizacją IOS przez FTP, więc musimy utworzyć nazwę użytkownika i hasło za pomocą ip ftp username [nazwa użytkownika] i ip ftp password [hasło].

  Switch#configure terminal
  Switch(config)#ip ftp username User
  Switch(config)#ip ftp password Password
  Switch(config)#end

  Następnie wykonujemy polecenie archive download-sw /leave-old-sw ftp://x.x.x.x/c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.tar.

  Switch#archive download-sw /leave-old-sw ftp://x.x.x.x/c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.tar

  Instalacja zostanie przeprowadzona tyle razy, ile przełączników znajduje się w stosie. Na koniec zostanie wyświetlony komunikat: „Zainstalowano wszystkie obrazy oprogramowania„.

   

  Krok 3:

  Za pomocą polecenia show boot można sprawdzić, czy nowy obraz jest teraz obrazem na liście ścieżek BOOT, który zostanie załadowany przy następnym przeładowaniu przełącznika.

  Switch#show boot

   

  Krok 4:

  Użyj polecenia reload w wierszu polecenia i potwierdź, aby rozpocząć przeładowywanie. Nowa wersja kodu pojawi się i zacznie działać zgodnie z planem na wszystkich przełącznikach w stosie.

  Switch#write memory
  Switch#reload

   

  Obraz BIN

  Krok 1:

  Wydaj polecenie show flash: wspomniane powyżej, aby zweryfikować ilość wolnej pamięci – musi ona być wystarczająca do aktualizacji.

   

  Krok 2:

  Skopiuj obraz bin do pamięci flash każdego przełącznika. Na przykład w stosie znajdują się dwa przełączniki:

  copy ftp: flash1:
  copy ftp: flash2:

   

  Krok 3:

  Następnym krokiem jest skonfigurowanie przełącznika do ładowania nowej wersji systemu IOS. Musimy to zrobić, ponieważ w przeciwnym razie załadowana zostanie stara wersja systemu IOS.

  Switch(config)#boot system switch all flash:/ c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE12.bin

   

  Krok 4:

  Zapisz i uruchom ponownie urządzenie.

  Switch#write memory
  Switch#reload

   

  Pamiętaj, że jeśli nie zaktualizujesz systemu IOS na każdym przełączniku, wystąpi niezgodność wersji. Można to łatwo rozwiązać za pomocą polecenia archive copy-sw /force-reload /overwrite /dest 2 1 zgodnie z sugestią lokalnego dziennika. Możesz sprawdzić, czy wszystkie przełączniki są gotowe, używając polecenia show switch.

  Switch#show switch
  Switch#show log | i IMAGEMGR
  Switch#archive copy-sw /force-reload /overwrite /dest 2 1

  Autor: Karol Piatek
   
  Następny

  Cisco Catalyst Switch

  Up to 60% discount for Cisco Catalyst switches portfolio. Get quote for C9200 | C9300 C9400 | C9500 | C3850 family

  Check availability
  Grandmetric: Network & Security