Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • K8S Liveness Probe HTTP Request

  Projektowanie i konfigurowanie

  K8S Liveness Probe HTTP Request

  Liveness Probe HTTPRequest to element w Kubernetes, dzięki któremu możesz kontrolować stan życia licznika w podach za pomocą protokołu HTTP. Komponent umożliwia wysyłanie zapytań do określonego punktu końcowego w kontenerze i wnioskowanie, czy aplikacja działa poprawnie.

  W tym artykule wymienię niektóre typowe ustawienia opcji Kubernetes Liveness Probe i httpGet. Następnie pokażę ci działający przykład, jak poprawnie skonfigurować Liveness Probe w swoim kodzie.

   

  Ustawienia Liveness Probe

  Liveness Probe ponownie uruchamia kontener, gdy dany punkt końcowy zwróci stan wyższy niż 399. Ta funkcja ma również kilka przydatnych ustawień, takich jak:

  1. initialDelaySeconds – czas, po jakim liveness probe powinien rozpocząć odpytywanie punktu końcowego
  2. periodSeconds — częstotliwość odpytywania punktu końcowego
  3. timeoutSeconds – czas, po którym upłynie limit czasu.
  4. successThreshold – minimalna liczba udanych prób, po której liveness probe stwierdzi poprawność działania kontenera
  5. failThreshold – liczba nieudanych prób, po których kontener zostanie zrestartowany

  Opcje httpGet:

  1. host — nazwa hosta, z którym ma zostać nawiązane połączenie
  2. scheme – typ protokołu HTTP lub HTTPS
  3. path – ścieżka dostępu na serwerze HTTP/HTTPS
  4. httpHeaders — niestandardowe nagłówki do ustawienia w żądaniu
  5. port — numer portu, do którego można uzyskać dostęp w kontenerze

   

   

  # YAML example
  # liveness-pod-example.yaml
  #
  apiVersion: v1 
  kind: Pod 
  metadata: 
    name: liveness-request 
  spec: 
    containers: 
    - name: liveness 
      image: nginx 
      ports: 
          - containerPort: 80 
      livenessProbe: 
        httpGet: 
          path: / 
          port: 80 
        initialDelaySeconds: 2 #Default 0 
        periodSeconds2 #Default 10 
        timeoutSeconds: 1 #Default 1 
        successThreshold: 1 #Default 1 
        failureThreshold: 3 #Default 3 

   

  Liveness Probe HTTP Request – przykłady

  Utwórz pod:

  kubectl create -f liveness-pod-example.yaml

   

  Opisz pod:

  kubectl describe pod liveness-request  
  Restart Count: 0
  .
  .
  .
  Events:
  Type Reason Age From Message
  ---- ------ ---- ---- -------
  Normal Scheduled <unknown> default-scheduler Successfully assigned example-dc/liveness-request to dcpoz-d-sou-k8swor3
  Normal Pulling 4m45s kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Pulling image "nginx"
  Normal Pulled 4m42s kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Successfully pulled image "nginx"
  Normal Created 4m42s kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Created container liveness
  Normal Started 4m42s kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Started container liveness

   

  Pod działa.

   

  Żeby sprawdzić, czy działa liveness probe, usuń plik index.html z poda „liveness-request” poniższą komendą.

  kubectl exec -it liveness-request -- rm /usr/share/nginx/html/index.html 

  Plik index.html został usunięty, a liveness probe próbował wysłać request do portu 80, ponieważ status odpowiedzi nie znajdował się w zakresie między 200 a 399. Kontener zostanie uruchomiony ponownie. Rezultat zobaczysz poniżej:

  kubectl describe pod liveness-request 
  Restart Count: 1
  .
  .
  .
  Events:
  Type Reason Age From Message
  ---- ------ ---- ---- -------
  Normal Scheduled <unknown> default-scheduler Successfully assigned example-dc/liveness-request to dcpoz-d-sou-k8swor3
  Normal Pulling 9s (x2 over 11m) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Pulling image "nginx"
  Warning Unhealthy 9s (x3 over 13s) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Liveness probe failed: HTTP probe failed with statuscode: 403
  Normal Killing 9s kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Container liveness failed liveness probe, will be restarted
  Normal Pulled 7s (x2 over 11m) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Successfully pulled image "nginx"
  Normal Created 7s (x2 over 11m) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Created container liveness
  Normal Started 7s (x2 over 11m) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor3 Started container liveness 
  Autor: Wojciech Tokarski
   
  Grandmetric: Network & Security