Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Konfiguracja EtherChannel

  Projektowanie i konfigurowanie

  Konfiguracja EtherChannel

  Konfiguracja EtherChannel

  Kanał EtherChannel składa się z pojedynczych łączy Gigabit Ethernet lub 10-Gigabit Ethernet połączonych w jedno łącze logiczne, jak pokazano na Rysunku 1.

  Rysunek 1: Typowa konfiguracja EtherChannel

  Kanał EtherChannel zapewnia przepustowość full-duplex do 8 Gb/s (Gigabit EtherChannel) lub 80 Gb/s (10-Gigabit EtherChannel) między jednym przełącznikiem a innym przełącznikiem lub hostem.

  Podczas konfigurowania połączenia EtherChannel ważne jest, aby pamiętać o następujących punktach; mogą one pomóc uniknąć problemów podczas procesu konfiguracji:

  • Można skonfigurować do ośmiu portów, przy czym wszystkie te porty powinny być tego samego typu (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10-Gigabit Ethernet).
  • Ustaw wszystkie porty tak, aby działały z tymi samymi ustawieniami prędkości i dupleksu.
  • Upewnij się, że wszystkie porty są włączone i żaden nie został skonfigurowany przy użyciu wyłączanie
  • Ustawienia Switchport z pierwszego portu w EtherChannel są kopiowane do wszystkich innych portów w EtherChannel, gdy porty są dodawane do grupy kanałów. Jest to akcja kopiowania, a nie łączenia, więc jeśli ustawienia zostaną zmienione po fakcie, wymagana jest zmiana ustawień na wszystkich portach. Ustawienia, które muszą pozostać takie same na wszystkich portach to
   • Dozwolona lista sieci VLAN
   • Koszt ścieżki STP
   • Priorytet portu STP
   • Ustawienia STP PortFast
   • Grupy EtherChannel

  EtherChannel można skonfigurować w jednym z następujących trybów: Protokół agregacji portów (PAgP), Protokół kontroli agregacji łączy (LACP) lub Wł.

  Tryby EtherChannel
  Tryb Protokół Opis
  Auto PAgP Ustawia interfejs tak, aby odpowiadał na pakiety negocjacyjne PAgP, ale nie rozpoczynał negocjacji samodzielnie.
  Pożądane PAgP Ustawia interfejs tak, aby aktywnie próbował negocjować połączenie PAgP.
  Włączone EtherChannel Wymusza połączenie wszystkich łączy bez użycia protokołu do negocjowania połączeń. W tym trybie można połączyć się tylko z innym urządzeniem, które również jest włączone. Podczas korzystania z tego trybu przełącznik nie negocjuje łącza przy użyciu protokołu PAgP lub LACP.
  Aktywny LACP Ustawia interfejs tak, aby aktywnie próbował negocjować połączenia z innymi urządzeniami LACP.
  Pasywny LACP Ustawia interfejs tak, aby odpowiadał na dane LACP, jeśli otrzyma żądania negocjacji od innych systemów.

  W przypadku, gdy w pakiecie LACP znajduje się więcej łączy, to ten z lepszym priorytetem określi, które porty mają zostać wstawione.

  Podstawowy proces konfiguracji interfejsów EtherChannel jest następujący:

  1. Połączenie z interfejsem wiersza poleceń (CLI) przełącznika. Połączenie to może zostać nawiązane przez SSH, Telnet lub port konsoli.
  1. Dostęp do uprzywilejowanego trybu EXEC.

              Switch1> enable

  1. Dostęp do trybu konfiguracji globalnej.

              Switch1# configure terminal

  1. Tryb konfiguracji interfejsu dostępu.

               Switch1(config)# interface range GigabitEthernet 0/11 – 12

  1. Zmiana switchport do trunk lub access, ale wszystkie porty muszą być w tej samej sieci VLAN.

               Switch1(config-if-range)# switchport mode access

               Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 10

  1. Przypisanie portu do grupy kanałów, która jest liczbą całkowitą od 1 do 6. Możliwe jest również skonfigurowanie PAgP lub LCAP w tym czasie poprzez określenie trybu, jak wymieniono w powyższej tabeli.

                Switch1(config-if-range)# channel-group 5 mode desirable

  1. Użyj end aby wyjść z trybu konfiguracji globalnej.

   

  Konfiguracja EtherChannel

  Autor: Jaroslaw Banakh
   
  Poprzedni Następny
  Grandmetric: Network & Security