Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • c1121

  Projektowanie i konfigurowanie

  C1121X – konfiguracja szablonu device specific

  Technologia: Sieci SD-WAN
  Producent: Cisco
  Software: IOS-XE Universal 17.5
  Platforma: vManage 20.6

  We wcześniejszym wpisie pokazałem, jak konfigurować szablon bazowy routera SD-WAN c1121x. Korzystając z bazowej konfiguracji, nadajemy wartości wszystkim routerom danego typu.  Teraz przejdziemy do konfiguracji wartości charakterystycznych dla konkretnego routera.

   

  Jak skonfigurować interfejsy routera SD-WAN?

   1. Uruchom PnP portal (Plug and Play Connect). Instrukcję znajdziesz w tej konfiguracji.
   2. Przejdź do vManage.
   3. Uruchom Sync Smart Account, logując się swoimi danymi. Po zalogowaniu vManage próbuje nawiązać połączenie z portalem PnP w celu pobrania najświeższych list. W vManage powinien się pojawić brakujący router. Znajdziesz go wybierając z menu bocznego Configuration -> Devices.
   4. Podepnij Device Template do routera, żeby podłączyć go do sieci. W tym celu wybierz z menu bocznego Configuration -> Templates, a następnie z listy szablonów wybierz ten właściwy dla konfigurowanego routera (w naszym przypadku C1121X).
   5. Dostosuj szablon do Twojego urządzenia odpowiednio adresując interfejsy (dla przykładu wykorzystam VLAN 633, 634)
    • Allowed VLANS (SWITCHPORT_ALLOWED_VLANS) podając numery dopuszczonych VLANów: 633,634
    • VLAN Interface Name (SVI_2_NAME): Vlan633
    • IPv4 Address (SVI_2_IPADDR) dopuszczonych VLANów – konwencja nazewnictwa jest taka jaką znasz z IOS, czyli np. 172.16.33.1/24
    • VLAN Interface Name (SVI_1_NAME): Vlan634
    • IPv4 Address (SVI_1_IPADDR) dopuszczonych VLANów – konwencja nazewnictwa jest taka jaką znasz z IOS, czyli np. 172.16.34.1/24
    • Loopback (u nas 10.2.2.2/32)
    • Default route – definiujemy next hop
   6. Zwaliduj konfigurację routera
    • Wybierz router c1121x z listy -> Config Preview, żeby podejrzeć, jak wygląda konfiguracja.
    • Jeśli będziesz w niej nanosić zmiany, podejrzysz je w tabie Config Diff. Na zielono zobaczysz komendy przesyłane do routera, a na czerwono te, które zostały usunięte z konfiguracji.
    • Wyślij konfigurację do routera. Domyślnie konfiguracja ma status Scheduled. Możesz rozwinąć jej poszczególne kroki klikając plusik przy nazwie statusu.
   1. Konfiguracja zostanie przesłana z vManage na router w chwili, gdy ten się zaloguje do sieci.
   2. Standardowo nowo zalogowany router ma domyślną nazwę Router. Rozpoznasz, że pobrał konfigurację, kiedy jego nazwa znajdzie się w dashboardzie vManage. Zwróć uwagę, że po pobraniu konfiguracji router się zrestartuje i będzie trzeba poczekać kilkanaście sekund na jego ponowne pojawienie się w dashboardzie.

   

  Chcesz profesjonalnie konfigurować SD-WAN z użyciem szablonów? Skorzystaj z praktycznego szkolenia Software defined WAN Training – Build and Maintain, na którym krok po kroku pokazujemy, jak konfigurować SD-WAN od Cisco.

  Autor: Joanna Sajkowska
   
  Grandmetric: Network & Security