Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Liveness Probe Command Exec – Kubernetes

  Projektowanie i konfigurowanie

  Liveness Probe Command Exec – Kubernetes

  Liveness Probe Command Exec to element w Kubernetesie, dzięki któremu możesz kontrolować stan życia licznika w Podach za pomocą poleceń wewnątrz kontenerów. Opcja ta pozwala nam sprawdzić np. zawartość plików, istnienie plików oraz inne opcje (dostępne z poziomu poleceń), które mogą dać nam informację o poprawnej pracy naszego kontenera.

  W tym artykule pokażę przykład użycia Kubernetes Liveness Probe Command Exec i dostępnych opcji.

  Ustawienia Command Exec

  Liveness Probe ponownie uruchamia kontener, gdy polecenie zwróci kod błędu. Ta funkcja ma również kilka przydatnych ustawień, takich jak:

  1. initialDelaySeconds – czas po którym Liveness Probe powinien rozpocząć odpytywanie punktu końcowego
  2. periodSeconds – częstotliwość odpytywania punktu końcowego 
  3. timeoutSeconds – czas, po którym upłynie limit czasu. 
  4. successThreshold – minimalna liczba udanych prób, po których sonda określi poprawność działania pojemnika 
  5. failureThreshold – liczba nieudanych prób, po których kontener zostanie uruchomiony ponownie

  opcje wykonawcze: 

  1. polecenie – lista poleceń (zależnych od dystrybucji obrazu), które ma wykonać sonda na żywo
  # YAML example
  # liveness-pod-example.yaml
  #
  apiVersion: v1 
  kind: Pod 
  metadata: 
   name: liveness-command-exec 
  spec: 
   containers: 
   - name: liveness 
    image: nginx 
    ports: 
      - containerPort: 80 
    livenessProbe: 
     exec:
      command:
      - cat
      - /usr/share/nginx/html/index.html
     initialDelaySeconds: 2 #Default 0 
     periodSeconds: 2 #Default 10 
     timeoutSeconds: 1 #Default 1 
     successThreshold: 1 #Default 1 
     failureThreshold: 3 #Default 3

   

  Sonda żywotności – przykład

  Utwórz kapsułę:

  kubectl create -f liveness-pod-example.yaml

  Opisz kapsułę:

  kubectl describe pod liveness-command-exec  
  Restart Count: 0
  .
  .
  .
  Events:
   Type   Reason   Age       From             Message
   ----   ------   ----       ----             -------
   Normal  Scheduled <unknown>    default-scheduler       Successfully assigned jenkins/liveness-command-exec to dcpoz-d-sou-k8swor2
   Normal  Pulling  100s       kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Pulling image "nginx"
   Normal  Pulled   97s       kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Successfully pulled image "nginx"
   Normal  Created  97s       kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Created container liveness
   Normal  Started  97s       kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Started container liveness
   Warning Unhealthy 2s (x2 over 4s) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Liveness probe failed: cat: /usr/share/nginx/html/index.html: No such file or directory

  Pod działa świetnie, nie ma żadnych problemów.

   

  Aby sprawdzić czy sonda działa, usuń plik Index.html z poda „liveness-command-exec”.

  kubectl exec -it liveness-command-exec -- rm /usr/share/nginx/html/index.html 
  Plik Index.html został usunięty, a sonda na żywo próbowała sprawdzić (przez cat) ten plik. Plik nie istnieje; w związku z tym kontener zostanie uruchomiony ponownie. Wynik możesz zobaczyć poniżej.

   

  kubectl describe pod liveness-command-exec
  Restart Count: 1
  .
  .
  .
  Events:
   Type   Reason   Age        From             Message
   ----   ------   ----        ----             -------
   Normal  Scheduled <unknown>     default-scheduler       Successfully assigned jenkins/liveness-command-exec to dcpoz-d-sou-k8swor2
   Warning Unhealthy 5s (x3 over 9s)  kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Liveness probe failed: cat: /usr/share/nginx/html/index.html: No such file or directory
   Normal  Killing  5s         kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Container liveness failed liveness probe, will be restarted
   Normal  Pulling  4s (x2 over 105s) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Pulling image "nginx"
   Normal  Pulled   2s (x2 over 102s) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Successfully pulled image "nginx"
   Normal  Created  2s (x2 over 102s) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Created container liveness
   Normal  Started  2s (x2 over 102s) kubelet, dcpoz-d-sou-k8swor2 Started container liveness

  Ciekawi Cię, co jeszcze możesz przetestować za pomocą sond Kubernetes? Sprawdź tę konfigurację HTTPRequest.

  Autor: Wojciech Tokarski
   
  Grandmetric: Network & Security