Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Protokół DTP (Cisco)

  Projektowanie i konfigurowanie

  Protokół DTP (Cisco)

  Technologia: Switching

  Dostawca: Cisco

  Tytuł: DTP – protokół dynamicznego trunkingu

  Oprogramowanie: 12.X, 15.X

  Platforma: Catalyst 2960, 3560, 3750, 3850, 4500, 6500

   

  Zastrzeżony protokół DTP Cisco używany do automatycznego negocjowania tworzenia łącza Trunk między dwoma przełącznikami. Port można skonfigurować w jednym z poniższych stanów:

  • Dynamic auto – tryb pasywny, pozwala na utworzenie stanu „Trunk”, jeśli drugi koniec aktywnie negocjuje;
  • Dynamic desirable – tryb aktywny, pozwala na utworzenie „Trunk”;
  • Trunk – przełącz interfejs w stały tryb „Trunk”;
  • Access – Protokół DTP jest korzystnie w stanie wyłączonym.

  Dodatkowo w stałym trybie „Trunk” możemy wyłączyć protokół Dynamic Trunking Protocol za pomocą komendy „switchport nonegotiate”.

   

  Aby skonfigurować port w pasywnym trybie DTP w oczekiwaniu na aktywnego partnera tworzącego „Trunk”:

  SW1#configure terminal
  SW1(config)#interface gigabitEthernet 1/0/20
  SW1(config-if)#switchport mode dynamic auto

   

  Aby skonfigurować port w aktywnym trybie DTP, aby chętnie tworzył „Trunk”:

  SW1#configure terminal
  SW1(config)#interface gigabitEthernet 1/0/20
  SW1(config-if)#switchport mode dynamic desirable

   

  Aby skonfigurować port w trybie „Trunk” i nie angażuje się w negocjacje poprzez DTP:

  SW1#configure terminal
  SW1(config)#interface gigabitEthernet 1/0/20
  SW1(config-if)#switchport mode trunk
  SW1(config-if)#switchport nonegotiate

   

  Aby skonfigurować port w trybie „Dostęp” i nie używa DTP:

  SW1#configure terminal
  SW1(config)#interface gigabitEthernet 1/0/20
  SW1(config-if)#switchport mode access
  SW1(config-if)#switchport access vlan 100

   

  Polecenia weryfikacyjne:

   

  Stan połączenia:

  TOS – Stan operacyjny łącza
  TAS – Stan administracyjny łącza
  TNS – Stan negocjacji łącza miejskiego
  TOT – Typ hermetyzacji operacyjnej łącza trunkingowego
  TAT – Typ enkapsulacji administracyjnej łącza trunkingowego
  TNT – Typ enkapsulacji negocjacji łącza trunkingowego

   

  SW1#show dtp interfaces gi1/0/20

   

  c) Port w stałym stanie „Trunk”, wysyłający pakiety DTP łączem.

  Informacje DTP dla GigabitEthernet1/0/20:

  TOS/TAS/TNS:                              TRUNK/ON/TRUNK
  TOT/TAT/TNT:                              802.1Q/802.1Q/802.1Q

   

  d) Port w stałym stanie „Trunk”, nie wysyłający pakietów DTP łączem.

  Informacje DTP dla GigabitEthernet1/0/20:

  TOS/TAS/TNS:                              TUNK/NONEGOTIATE/TRUNK
  TOT/TAT/TNT:                              802.1Q/802.1Q/802.1Q

   

  e) Port w stałym stanie „Dostęp”, nie wysyłający pakietów DTP łączem.

  Informacje DTP dla GigabitEthernet1/0/20:

  TOS/TAS/TNS:                              ACCESS/OFF/ACCESS
  TOT/TAT/TNT:                              NATIVE/802.1Q/NATIVE

   

  a) Port w pożądanym dynamicznym stanie, wysyłający pakiety DTP łączem

  Informacje DTP dla GigabitEthernet1/0/20:

  TOS/TAS/TNS:                              TRUNK/DESIRABLE/TRUNK
  TOT/TAT/TNT:                              802.1Q/802.1Q/802.1Q

   

  b) Port w dynamicznym stanie automatycznym, wysyła pakiety DTP łączem

  Informacje DTP dla GigabitEthernet1/0/20:

  TOS/TAS/TNS:                              TRUNK/AUTO/TRUNK
  TOT/TAT/TNT:                              802.1Q/802.1Q/802.1Q

  Autor: Marcin Bialy
   
  Poprzedni Następny
  Grandmetric: Network & Security