Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Przykład konfiguracji LLDP Cisco

  Projektowanie i konfigurowanie

  Przykład konfiguracji LLDP Cisco

  Technologia: Switching
  Obszar: Odkrywanie Sąsiedztw
  Dostawca: Cisco
  Oprogramowanie: 12.X, 15.X
  Platforma: Przełączniki Catalyst, większość platform

  LLDP (Link Layer Discovery Protocol) to protokół wykrywania sąsiadów używany przez urządzenia sieciowe do ogłaszania informacji o sobie innym urządzeniom w sieci. Protokół ten działa w warstwie łącza danych.

  Za pomocą tego protokołu można ogłaszać szczegółowe informacje, takie jak możliwości urządzenia lub tożsamość urządzenia. Można skonfigurować częstotliwość aktualizacji LLDP, czas przechowywania informacji przed ich odrzuceniem lub czas opóźnienia inicjalizacji. Można także wybrać wartości TLV LLDP do wysyłania i odbierania. Przyjrzyjmy się przykładowi konfiguracji LLDP Cisco.

   

  Domyślnie protokół LLDP jest wyłączony na całym świecie na urządzeniach Cisco. Aby włączyć ten problem:

  Switch# configure terminal
  Switch(config)# lldp run

   

  Aby skonfigurować czas podtrzymania wynoszący 120 sekund, czas opóźnienia wynoszący 2 sekundy i częstotliwość aktualizacji wynoszącą 30.

  Switch# configure terminal
  Switch(config)# lldp holdtime 120
  Switch(config)# lldp reinit 2
  Switch(config)# lldp timer 30

   

  Do przesyłania wyłącznie pakietów LLDP:

  Switch# configure terminal
  Switch(config)# no lldp receive

   

  Aby odbierać pakiety LLDP:

  Switch# configure terminal
  Switch(config)# lldp receive

   

  Aby globalnie wyłączyć LLDP.

  Switch# configure terminal
  Switch(config)# no lldp run

   

  Wyłączanie i włączanie protokołu LLDP w interfejsie — protokół LLDP jest wyłączony globalnie na wszystkich obsługiwanych interfejsach. Aby zezwolić urządzeniu na wysyłanie pakietów LLDP, należy włączyć globalnie protokół LLDP.

  Switch# configure terminal
  Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/1
  Switch(config-if)# lldp transmit
  Switch(config-if)# lldp receive
  Switch(config-if)# end

  Autor: Marcin Bialy
   
  Poprzedni
  Grandmetric: Network & Security