Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
Phone: +1 302 691 9410
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

Jak skonfigurować VLAN na Cisco

Projektowanie i konfigurowanie

Jak skonfigurować VLAN na Cisco

Technologia: Enterprise Switching
Producent: Cisco
Software: 12.X , 15.X
Platforma: Przełączniki Catalyst

Sieć VLAN to grupa stacji końcowych w sieci komutowanej, która jest logicznie podzielona według funkcji, zespołu lub aplikacji, niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkowników. Sieci VLAN mają te same atrybuty, co fizyczne sieci LAN, ale można grupować stacje końcowe, nawet jeśli nie są one fizycznie podłączone do tego samego przełącznika.

Sieci VLAN są numerowane od 1 do 4094 (zakres rozszerzony). Wszystkie skonfigurowane porty należą do domyślnej sieci VLAN przy pierwszym uruchomieniu przełącznika. Domyślna sieć VLAN (VLAN1) używa tylko wartości domyślnych i nie można w niej tworzyć, usuwać ani zawieszać aktywności.

Możesz utworzyć sieć VLAN, przypisując jej numer; możesz usuwać sieci VLAN, jak również przenosić je z aktywnego stanu operacyjnego do zawieszonego stanu operacyjnego. Jeśli spróbujesz utworzyć sieć VLAN z istniejącym identyfikatorem sieci VLAN, przełącznik przejdzie w podtryb VLAN, ale nie utworzy ponownie tej samej sieci VLAN.

 

Aby stworzyć VLAN:


switch#configure terminal
switch(config)# vlan 15
switch(config-vlan)# name accounting

 

Nazwa w powyższej konfiguracji jest opcjonalna, ale pomaga administratorowi zachować porządek w konfiguracji

 

Aby przypisać interfejs Ethernet do sieci VLAN 15:

switch#configure terminal
switch(config)# interface FastEthernet 0/1
switch(config-if)# switchport access vlan 15

Aby zweryfikować właśnie utworzone sieci VLAN:

switch#show vlan

 

 

 

 

Autor: Marcin Bialy
 
Następny
Grandmetric