Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Jak skonfigurować VLAN na Cisco

  Projektowanie i konfigurowanie

  Jak skonfigurować VLAN na Cisco

  Technologia: Enterprise Switching
  Producent: Cisco
  Software: 12.X , 15.X
  Platforma: Przełączniki Catalyst

  Sieć VLAN to grupa stacji końcowych w sieci komutowanej, która jest logicznie podzielona według funkcji, zespołu lub aplikacji, niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkowników. Sieci VLAN mają te same atrybuty, co fizyczne sieci LAN, ale można grupować stacje końcowe, nawet jeśli nie są one fizycznie podłączone do tego samego przełącznika.

  Sieci VLAN są numerowane od 1 do 4094 (zakres rozszerzony). Wszystkie skonfigurowane porty należą do domyślnej sieci VLAN przy pierwszym uruchomieniu przełącznika. Domyślna sieć VLAN (VLAN1) używa tylko wartości domyślnych i nie można w niej tworzyć, usuwać ani zawieszać aktywności.

  Możesz utworzyć sieć VLAN, przypisując jej numer; możesz usuwać sieci VLAN, jak również przenosić je z aktywnego stanu operacyjnego do zawieszonego stanu operacyjnego. Jeśli spróbujesz utworzyć sieć VLAN z istniejącym identyfikatorem sieci VLAN, przełącznik przejdzie w podtryb VLAN, ale nie utworzy ponownie tej samej sieci VLAN.

   

  Aby stworzyć VLAN:


  switch#configure terminal
  switch(config)# vlan 15
  switch(config-vlan)# name accounting

   

  Nazwa w powyższej konfiguracji jest opcjonalna, ale pomaga administratorowi zachować porządek w konfiguracji

   

  Aby przypisać interfejs Ethernet do sieci VLAN 15:

  switch#configure terminal
  switch(config)# interface FastEthernet 0/1
  switch(config-if)# switchport access vlan 15

  Aby zweryfikować właśnie utworzone sieci VLAN:

  switch#show vlan

   

   

   

   

  Autor: Marcin Bialy
   
  Następny
  Grandmetric: Network & Security