Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • NHRP: konfiguracja HSRP (Cisco)

  Projektowanie i konfigurowanie

  NHRP: konfiguracja HSRP (Cisco)

  Technologia: Routing
  Obszar: NHRP
  Dostawca: Cisco
  Oprogramowanie: 10,0, 10,2-3, 11,0-3, 12,0, 12,0 T, 12,1, 12,1 T
  Platforma: platformy Catalyst, platformy routingu

  Protokół routingu HSRP (Hot Standby Routing Protocol) jest zastrzeżonym protokołem firmy Cisco. Jest to protokół routingu, który zapewnia kopię zapasową routera w przypadku awarii łącza lub sprzętu. Dzięki HSRP kilka routerów jest podłączonych do tego samego segmentu sieci Ethernet, FDDI lub Token Ring i współpracuje ze sobą, tworząc wygląd pojedynczego routera wirtualnego w sieci LAN. Routery mają te same adresy IP i MAC, dlatego w przypadku awarii jednego z routerów hosty w sieci LAN mogą kontynuować przekazywanie pakietów pod stały adres IP i MAC. Proces przenoszenia obowiązków związanych z routingiem z jednego urządzenia na drugie jest przejrzysty dla użytkownika. Technologia ta jest bardzo przydatna w infrastrukturze sieciowej o wysokiej dostępności.

  how to configure hsrp on cisco ios

  Zanim router stanie się aktywny, musi przejść przez kilka stanów HSRP:

  • disabled,
  • initial – stan, który jest wprowadzany poprzez zmianę konfiguracji lub kiedy interfejs staje się dostępny po raz pierwszy,
  • learn – router nadal czeka na wiadomość od aktywnego routera,
  • listen – router nasłuchuje komunikatów hello z routerów aktywnych/w rezerwie,
  • speak – router okresowo wysyła wiadomości hello i aktywnie uczestniczy w wyborze routera aktywnego i/lub rezerwowego,
  • standby – router jest kandydatem na kolejny aktywny router i okresowo wysyła wiadomości powitalne,
  • activerouter obecnie przekazuje pakiety wysyłane na wirtualny adres MAC grupy. Router wysyła okresowo wiadomości hello.

  Jak skonfigurować HSRP na Cisco IOS?

  Aby skonfigurować router 1 jako aktywny router HSRP, wykonaj poniższe polecenia:

  R1(config)# interface GigabitEthernet 0/1
  R1(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
  R1(config-if)# standby 1 ip 10.1.1.100
  R1(config-if)# standby 1 priority 105
  R1(config-if)# standby 1 preempt delay minimum 10

  Aby skonfigurować także router 2 jako rezerwowy router HSRP:

  R2(config)# interface GigabitEthernet 0/1
  R2(config-if)# ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
  R2(config-if)# standby 1 ip 10.1.1.100
  R2(config-if)# standby 1 priority 120
  R2(config-if)# standby 1 preempt delay minimum 10

  Router o najwyższym priorytecie natychmiast staje się routerem aktywnym. Priorytet ustalany jest najpierw na podstawie wartości skonfigurowanej na interfejsie, a następnie na podstawie najwyższego adresu IP interfejsu. Domyślny priorytet jest ustawiony na 100. Zmiana priorytetu stanu gotowości nie przyniesie żadnych rezultatów, dopóki nie zostanie włączone wywłaszczanie.

  Aby umożliwić routerowi rozgłaszanie swojej tablicy routingu w sieci, przydatna jest funkcja opóźnienia wywłaszczania. Funkcja opóźnienia wywłaszczania opóźnia wywłaszczanie o konfigurowalny okres czasu. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona.

  Konfiguracja HSRP v1 vs. v2

  Wersja 1 zapewnia:

  • Stosowane adresy MAC: 0000.0c07.ac00 – 0000.0c07.acff,
  • Obsługiwany nr. grup: 256,
  • Wersja domyślna,
  • Tylko uwierzytelnianie czystym tekstem,
  • Timery nie są reklamowane ani nauczane,
  • Aktywny router będzie wysyłał wiadomości hello ze źródłowym adresem MAC wirtualnego adresu MAC HSRP,
  • Adres multiemisji pakietu Hello to 224.0.0.2.

  Wersja 2 zapewnia:

  • Używany adres MAC: 0000.0c9f.f000 – 0000.0c9f.ffff,
  • Obsługiwany nr. grup: 4096,
  • Należy jawnie włączyć wersję 2,
  • Obsługuje uwierzytelnianie MD5.
  • Timery można reklamować lub uczyć się,
  • Aktywny router będzie wysyłał wiadomości hello ze źródłowym adresem MAC adresu MAC interfejsu fizycznego,
  • Adres multiemisji pakietów Hello to 224.0.0.102.

  Inne funkcje wersji 1 i 2:

  • Wersje HSRP 1 i 2 mają inny format pakietów,
  • Obydwa nie są ze sobą kompatybilne – obie strony interfejsów muszą mieć identyczną wersję.

  Więcej niż 2 routery w grupie HSRP

  Jedna instancja HSRP może mieć tylko 1 router aktywny i 1 rezerwowy. Każdy kolejny skonfigurowany router w tej grupie będzie brał udział w wyborach, ale oficjalnie nigdy nie będzie routerem w trybie gotowości. Będzie kręcił się i słuchał komunikatów HSRP, dopóki nie będzie potrzebny. Zmiana stanu routera z nasłuchiwania na tryb gotowości zostanie przeprowadzona tylko w przypadku, gdy poprzedni router w trybie gotowości zmieni swój stan, np.: ze stanu gotowości do stanu aktywnego lub połączenie przestaje działać.

  how to configure hsrp on cisco ios

  Aby skonfigurować router 3 jako router HSRP „w trybie rezerwowym”.:

  R3(config)# interface GigabitEthernet 0/1
  R3(config-if)# ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
  R3(config-if)# standby 1 ip 10.1.1.100
  R3(config-if)# standby 1 priority 101
  R3(config-if)# standby 1 preempt delay minimum 10

  Zauważ, że priorytet HSRP routera R3 jest niższy niż priorytet routera R1 i R2. W przeciwnym razie, gdy włączone jest wywłaszczanie, może to spowodować zmiany w routerach w trybie gotowości/aktywnych, co nie jest pożądane w sieci produkcyjnej.

   

  Sprawdź także jak skonfigurować GLBP na Cisco IOS.
  Sprawdź także jak skonfigurować VRRP na Cisco IOS.

   

  Autor: Grandmetric
   
  Poprzedni Następny

  Cisco SD-WAN Offer


  Grandmetric delivers Cisco SD-WAN
  and SD-WAN as a service.
  We provide full portfolio
  of Cisco sdwan routers from
  C1000, ISR and industrial series.

  Get a Quote
  Grandmetric: Network & Security