Case studies

Wybrane projekty i wdrożenia Grandmetric

Automatyczna konfiguracja urządzeń sieciowych

Ręczna konfiguracja sieci oraz realizacja prostych zgłoszeń zajmowała dwuosobowemu działowi IT wiele godzin dziennie. Stworzenie narzędzia opartego na playbookach Ansible pozwoliło zautomatyzować części pracy i przenieść zadania na dział Help Desk. Teraz nie potrzeba specjalisty sieciowca, żeby podłączyć drukarkę do odpowiedniego portu przełącznika lub szybko odszukać w sieci pożądane urządzenie.

Migracja do globalnego operatora SIP

Kiedy brak standardów w komunikacji głosowej powoduje nadmierne koszty utrzymania infrastruktury i blokuje jej rozwój, migracja wielu styków z siecią PSTN do uporządkowanej architektury z globalnym operatorem SIP to krok w stronę transformacji cyfrowej całej organizacji.

Naszym celem było przygotowanie klienta do migracji usług głosowych do jednego, globalnego operatora dostarczającego lokalne wyjścia do PSTN oraz połączenie systemów głosowych Microsoft Teams, Cisco Voice i Session Border Controllers (SBC) w spójną i skalowalna infrastrukturę.

Pierwsze w Polsce wdrożenie Cisco SD-WAN

Kiedy wydajność aplikacji i pracowników zależy od tego, jak dobrze działa łączność pomiędzy oddziałami firmy, szybka i niezawodna sieć stanowi fundament każdej organizacji.

Po migracji do SD-WAN sieć WAN i łącza internetowe w każdej lokalizacji są 5-10 razy szybsze. Wzrost dostępnej pojemności łączy jest odwrotnie proporcjonalny do kosztów operacyjnych, które spadły o ok. 40%, mówi Marcin Jaźwiec, Pfeifer & Langen Polska, IT Manager.

Integracja systemu CCTV

Dotychczasowa infrastruktura CCTV składała się z wielu systemów pochodzących od różnych dostawców. Utrudniało to śledzenie zdarzeń oraz zarządzanie konfiguracją i materiałem video zbieranym przez rozproszone systemy.

Największe wyzwanie stanowiło śledzenie reklamacji. Dotarcie do odpowiedniego nagrania i odnalezienie nieprawidłowości na poszczególnych liniach technologicznych zajmowało działowi IT zbyt dużo czasu. Do tego dochodziła potrzeba anonimizacji nie tylko twarzy nagranej osoby, ale całej jej sylwetki.

Grandmetric