Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
Phone: +1 302 691 9410
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

Case studies

Wybrane projekty i wdrożenia Grandmetric

Audyt sieci bezprzewodowej w globalnej firmie eCommerce

Nasz klient mierzył się ze słabą wydajnością sieci Wi-Fi w trzech biurach rozmieszczonych w trzech różnych europejskich miastach. Problemy objawiały się m.in: niską przepustowością, przerywaniem połączeń i niską jakością rozmów video. Dzięki rekomendacjom wdrożonym po naszym audycie, sieć odzyskała wydajność, a użytkownicy – komfort korzystania z firmowego Wi-Fi.

Migracja styków sieci IP i PSTN do globalnego operatora

Kiedy brak standardów w komunikacji głosowej powoduje nadmierne koszty utrzymania infrastruktury i blokuje jej rozwój, migracja wielu styków z siecią PSTN do uporządkowanej architektury z globalnym operatorem SIP to krok w stronę transformacji cyfrowej całej organizacji.

Naszym celem było przygotowanie klienta do migracji usług głosowych do jednego, globalnego operatora dostarczającego lokalne wyjścia do PSTN oraz połączenie systemów głosowych Microsoft Teams, Cisco Voice i Session Border Controllers (SBC) w spójną i skalowalna infrastrukturę.

Pierwsze w Polsce wdrożenie Cisco SD-WAN

Kiedy wydajność aplikacji i pracowników zależy od tego, jak dobrze działa łączność pomiędzy oddziałami firmy, szybka i niezawodna sieć stanowi fundament każdej organizacji.

Po migracji do SD-WAN sieć WAN i łącza internetowe w każdej lokalizacji są 5-10 razy szybsze. Wzrost dostępnej pojemności łączy jest odwrotnie proporcjonalny do kosztów operacyjnych, które spadły o ok. 40%, mówi Marcin Jaźwiec, Pfeifer & Langen Polska, IT Manager.

Grandmetric