Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Konfiguracja STP (Protokół drzewa rozpinającego)

  Projektowanie i konfigurowanie

  Konfiguracja STP (Protokół drzewa rozpinającego)

  Protokół drzewa rozpinającego (STP) jest zdefiniowany przez standard IEEE 802.1D-1988. STP generuje pojedyncze drzewo rozpinające wewnątrz sieci. Taki tryb okazał się przydatny do obsługi aplikacji i protokołów, w których ramki są dostarczane poza kolejnością lub jako duplikaty.

  Topologia ta nosi nazwę Spanning Tree, ponieważ jest skonstruowana jako topologia aktywnego przekazywania bez pętli, co oznacza, że jest to topologia typu drzewa, która obejmuje całą sieć.

  Drzewo rozpinające jest generowane podczas procesu wymiany jednostek danych protokołu mostu (BPDU) między mostami w sieci LAN. Algorytm drzewa rozpinającego działa na dwa następujące sposoby:

  • Obliczanie wolnej od pętli części topologii, zwanej drzewem rozpinającym, za pomocą zautomatyzowanego procesu. Topologia jest dynamicznie przycinana do drzewa rozpinającego poprzez zadeklarowanie pewnych nadmiarowych portów na przełączniku i umieszczenie ich w stanie „blokowania”.
  • Jeśli to możliwe, automatyczne odzyskiwanie po awarii przełącznika, która może spowodować partycjonowanie rozszerzonej sieci LAN, poprzez rekonfigurację drzewa rozpinającego w celu użycia nadmiarowych ścieżek.

  Domyślnie RSTP jest trybem włączonym na każdym porcie przełącznika. Zapobiega on powstawaniu pętli warstwy 2 w sieci.

   

  Jak skonfigurować STP?

   

  Krok 1. Konfiguracja STP

  1. Przejście do trybu konfiguracji globalnej:
   switch# configure terminal
  2. Jak wspomniano wcześniej, urządzenie pracuje w trybie RSTP. Zmiana na tryb STP:
   switch(config)# spanning-tree mode stp
  3. Drzewo rozpinające jest domyślnie włączone na wszystkich portach przełącznika. Jeśli ustawienie zostało wyłączone, należy je włączyć dla STP:
   switch(config)# spanning-tree enable
  4. Domyślnie wszystkie urządzenia mają ten sam priorytet root bridge, 32768 (8000 w systemie szesnastkowym), więc urządzenie o najniższym adresie MAC staje się root bridge. Jeśli urządzenie ma być mostem root, należy ustawić priorytet mostu root na wartość niższą niż 32768. Wprowadź wartość z zakresu od 0 do 61440. Jeśli wprowadzisz liczbę, która nie jest wielokrotnością 4096, przełącznik zaokrągli ją w dół:
   switch(config)# spanning-tree priority <priority>

   

  Krok 2. Konfiguracja Root Guard

  Funkcja Root Guard jest odpowiedzialna za weryfikację, czy port, na którym została włączona, jest portem wyznaczonym. Jeśli port z włączoną funkcją Root Guard odbierze nadrzędny BPDU, przechodzi w stan nasłuchiwania (dla STP) lub odrzucania (dla RSTP i MSTP).

  1. Wejdź do trybu konfiguracji interfejsu dla portów przełącznika, na których ma być włączona funkcja Root Guard.:
   switch(config)# interface <port-list>
  2. Włącz funkcję Guard Root dla tych portów:
   switch(config-if)# spanning-tree guard root
  3. Powrót do trybu wykonywania uprzywilejowanego:
   switch(config)# end

   

  Krok 3. Weryfikacja konfiguracji STP

  Wyświetl konfigurację drzewa rozpinającego dla urządzenia i potwierdź nowy priorytet mostka głównego (Bridge Priority).:

  switch# show spanning-tree [interface <port-list>]

  Należy pamiętać, że Bridge ID ma następującą postać: 8192xxxxxxxxxxxx, z innymi identyfikatorami według tego samego wzoru. Ten identyfikator składa się z dwóch części: 8192 to priorytet mostu root urządzenia w systemie szesnastkowym, a xxxxxxxxxxxx – adres MAC urządzenia..

   

  Szukasz więcej instrukcji na temat STP? Sprawdź poniższe konfiguracje:

  1. Rapid Spanning Tree Protocol
  2. Multiple Spanning Tree Protocol
  3. Span Port Configuration
  Autor: Jaroslaw Banakh
   
  Poprzedni Następny
  Grandmetric: Network & Security