Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Konfiguracja AAA dla Radius

  Projektowanie i konfigurowanie

  Konfiguracja AAA dla Radius

  Technologia: Zarządzanie & Monitoring
  Obszar: AAA
  Title: Logowanie do urządzenia przez radius / konfiguracja AAA
  Vendor: Cisco
  Software: 12.X , 15.X, IP Base, IP Services, LAN Base, LAN Light
  Platforma: Catalyst 2960-X, Catalyst 3560

   

  Dla większego bezpieczeństwa samego urządzenia sieciowego można ograniczyć dostęp do sesji zdalnego zarządzania (VTY – SSH / TELNET) i dostępu do konsoli. Generalnie są dwie opcje:

  • podłącz urządzenie do serwera Radius
  • podłącz urządzenie do serwera TACACS+.

  Pierwsza metoda wykorzystuje protokół Radius do uwierzytelniania administratorów sieci, co oznacza, że każdy pakiet uwierzytelniania i autoryzacji jest łączony i dlatego nie ma możliwości rozróżnienia pomiędzy uwierzytelnianiem a następującymi po sobie żądaniami autoryzacji, gdy użytkownik jest już uwierzytelniony. Oznacza to, że w przypadku Radiusa nie można zweryfikować każdego polecenia wpisywanego przez administratora. Jest to dozwolone, gdy w grze znajduje się TACACS+. TACACS+ oddziela pakiety uwierzytelniania i autoryzacji, dlatego możesz szczegółowo autoryzować każde polecenie wpisane przez administratora w konsoli urządzenia i na tej podstawie udzielić lub odmówić konkretnego polecenia konkretnemu administratorowi.

  Jakkolwiek Radius jest protokołem dedykowanym dla mechanizmów 802.1X i innych zastosowań, takich jak przekierowania URL, uwierzytelnianie VPN itp. i jest nadal używany w większości organizacji. Aby skonfigurować Radius do pracy z logowaniem i uwierzytelnianiem administratora:

   

  Włącz metody AAA (uwierzytelnianie, autoryzacja, logowanie):

  Router(config)# aaa new-model

   

  Zdefiniuj serwery Radius:


  Router(config)#aaa group server radius RADIUS-SERVERS
  server-private 10.10.10.1 timeout 2 key 7 KEY
  server-private 10.10.10.2 timeout 2 key 7 KEY
  !

  Zdefiniuj serwery Radius do uwierzytelniania konsoli. Jeśli wystąpi błąd komunikacji pomiędzy serwerem Radia a urządzeniem, użyj lokalnego użytkownika i hasła:


  aaa authentication login console RADIUS-SERVERS local
  ! authentication method for vty ssh / telnet auth by our radius servers
  aaa authentication login RADIUS-ADMIN-ACCESS group RADIUS-SERVERS local
  ! authentication method for vty ssh / telnet auth by our radius servers
  aaa authentication enable default group RADIUS-SERVERS enable
  aaa authorization config-commands
  aaa authorization exec default group RADIUS-SERVERS local if-authenticated
  aaa authorization commands 1 default group RADIUS-SERVERS local if-authenticated
  aaa authorization commands 15 default group RADIUS-SERVERS local if-authenticated
  aaa accounting exec default start-stop group RADIUS-SERVERS
  aaa accounting commands 1 default start-stop group RADIUS-SERVERS
  aaa accounting commands 15 default start-stop group RADIUS-SERVERS
  aaa accounting network default start-stop group RADIUS-SERVERS
  aaa accounting connection default start-stop group RADIUS-SERVERS
  aaa accounting system default start-stop group RADIUS-SERVERS

  Autor: Marcin Bialy
   
  Poprzedni Następny
  Grandmetric: Network & Security