Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Konfiguracja LLDP (Huawei)

  Projektowanie i konfigurowanie

  Konfiguracja LLDP (Huawei)

  Technologia: Switching
  Obszar: Odkrywanie Sąsiedztw
  Sprzedawca: Huawei
  Oprogramowanie: eNSP
  Platforma: Przełączniki Quidway

   

  Protokół Link Layer Discovery Protocol (LLDP) to standardowy protokół wykrywania topologii warstwy 2 zdefiniowany w standardzie IEEE 802.1ab. Protokół LLDP umożliwia urządzeniu wysyłanie do sąsiadów informacji dotyczących lokalnego zarządzania, takich jak adres IP zarządzania, identyfikator urządzenia i identyfikator portu. LLDP zapewnia standardową metodę wykrywania w warstwie łącza. Informacje warstwy 2 uzyskane za pomocą protokołu LLDP pozwalają systemowi NMS (Network Management System) wykryć topologię sąsiednich urządzeń. Za pomocą tego protokołu można ogłaszać szczegółowe informacje, takie jak możliwości urządzenia lub tożsamość urządzenia.

  Przyjrzyjmy się przykładowi konfiguracji LLDP dla Huawei.

  Włączanie globalnego protokołu LLDP na Switchu:

  <Switch>system-view
  [Switch]lldp enable

   

  Interval for sending LLDP packets- Gdy stan LLDP urządzenia pozostaje niezmieniony, urządzenie wysyła pakiety LLDP do swoich sąsiadów w określonych odstępach czasu. Wartość interwału mieści się w przedziale od 5 do 32768. Zwiększanie wartości interwału nie jest ograniczone wartością opóźnienia.

  Delay in sending LLDP packets- Jeśli stan urządzenia często się zmienia, wymagane jest opóźnienie, zanim urządzenie wyśle pakiet LLDP do swoich sąsiadów.Wartość opóźnienia mieści się w przedziale od 1 do 8192. Zmniejszanie wartości opóźnienia nie jest ograniczone wartością interwału.

  Hold time multiplier of device information on neighbors-Mnożnik czasu wstrzymania służy do obliczenia czasu wygaśnięcia (TTL), który określa, jak długo informacje o urządzeniu mogą być przechowywane u sąsiadów.Można określić czas przechowywania informacji o urządzeniu u sąsiadów. Po odebraniu pakietu LLDP sąsiad aktualizuje informacje o czasie starzenia się urządzenia od nadawcy na podstawie TTL.

  Wzór na obliczenie czasu przechowywania to: TTL = Min (65535, (interval x hold)).

   

  Aby skonfigurować interwał wysyłania pakietów LLDP Uruchom:

  lldp message-transmission interval interval

  Uwaga: domyślny interwał wysyłania pakietów LLDP wynosi 30 sekund.

   

  Aby opóźnić wysyłanie pakietów LLDP w trybie Run:

  lldp message-transmission delay delay

   

  Aby opóźnić wysyłanie pakietów LLDP w trybie Run:

  lldp message-transmission delay delay

  Uwaga: Domyślne opóźnienie w wysyłaniu pakietów LLDP wynosi 2 sekundy.

   

  Aby skonfigurować mnożnik wstrzymania urządzenia zapisanego na sąsiadach, Uruchom:

  lldp message-transmission hold-multiplier hold

  Uwaga: domyślny mnożnik czasu wstrzymania wynosi 4

   

  Weryfikacja konfiguracji:

  • Run the display lldp localinterface interface-type interface-number ] polecenie umożliwiające wyświetlenie informacji lokalnych LLDP dotyczących określonego interfejsu lub wszystkich interfejsów.
  • Run the display lldp neighborinterface interface-type interface-number ] polecenie przeglądania informacji o sąsiadach w systemie lub interfejsie.
  • Run the display lldp neighbor brief polecenie przeglądania krótkich informacji o sąsiadach.

   

  Podczas rutynowej konserwacji możesz uruchomić następujące polecenia w dowolnym widoku, aby sprawdzić stan LLDP.

  • Run the display lldp statisticsinterface interface-type interface-number ] polecenie umożliwiające wyświetlenie statystyk dotyczących wysłanych i odebranych pakietów LLDP w systemie lub na interfejsie.
  • Run the display cdp statisticsinterface interface-type interface-number ] polecenie umożliwiające wyświetlenie statystyk dotyczących wysłanych i odebranych pakietów CDP w systemie lub na interfejsie.

   

  [SwitchA] display lldp neighbor brief
  Local Intf   Neighbor Dev             Neighbor Intf             Exptime(s)
  GE1/0/1      SwitchB                  GE1/0/1                   101
  [SwitchB] display lldp neighbor brief
  Local Intf   Neighbor Dev             Neighbor Intf             Exptime(s)
  GE1/0/1      SwitchA                  GE1/0/1                   101

  Autor: Marcin Bialy
   
  Poprzedni Następny
  Grandmetric: Network & Security