Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • BGP: Agregowanie adresów

  Projektowanie i konfigurowanie

  BGP: Agregowanie adresów

  Technologia: Routing

  Obszar: EGP

  Uzasadnienie: Cisco

  Tytuł: Agregacja BGP

  Oprogramowanie: 12.X, 15.X, usługi IP

  Platforma: Catalyst 3560, 3750, 3850, 4500, 6500, router ISR/ASR

   

  Agregowanie adresów jest podstawową cechą stosowaną przez BGP w celu ukrycia dowolnej liczby prefiksów przed rozgłaszaniem sąsiadom. Kluczową myślą jest to, że co najmniej jeden prefiks musi znajdować się w tabeli BGP, która jest częścią zakresu agregacji. Nowo utworzony przedrostek posiada dwa dodatkowe atrybuty takie jak:

  1. AGGREGATOR – składają się z informacji o routerze, takich jak Router-ID, AS_PATH, który wykonuje rzeczywiste zadanie,
  2. ATOMIC_AGGREGATE – poinformować inne routery, że brakuje jakiejś części atrybutów BGP, np. uzupełnij AS_PATH, NEXT_HOP.

  Aby zapobiec występowaniu pętli routingu, proces BGP tworzy nową trasę statyczną do Null0 dla każdej instrukcji agregującej.

   

  Aby skonfigurować agregację dla prefiksów obejmuje typ prefiksu 50.0.0.0/16:

  R1# configure terminal
  R1 (config)# router bgp 100
  R1 (config-router)# neighbor 80.50.0.2 remote-as 100
  R1 (config-router)# aggregate-address 50.0.0.0 255.255.0.0
  R1 (config-router)# exit

   

  Polecenia weryfikacyjne:

  R1# show bgp ipv4 unicast
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *> 50.0.0.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                            32768 i
  *> 50.0.1.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

   

  R1# show ip route 50.0.0.0 255.255.0.0
  Routing entry for 50.0.0.0/16
  Known via "bgp 100", distance 200, metric 0, type locally generated
  Routing Descriptor Blocks:
  * directly connected, via Null0
  Route metric is 0, traffic share count is 1
  AS Hops 0

   

  R2# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.1 routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *>i50.0.0.0/24      80.50.0.1                0    100      0 ?
  *>i50.0.0.0/16      80.50.0.1                0    100      0 i
  *>i50.0.1.0/24      80.50.0.1                0    100      0 ?
  r>i80.50.0.0/24     80.50.0.1                0    100      0 ?

  R2# show bgp ipv4 unicast 50.0.0.0/16
  BGP routing table entry for 50.0.0.0/16, version 8
  Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
  Not advertised to any peer
  Local, (aggregated by 100 1.1.1.1)
  80.50.0.1 from 80.50.0.1 (1.1.1.1)
  Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, atomic-aggregate, best

   

  Rozszerzenia:

  Command oferuje kilka rozszerzeń słów kluczowych, które wpływają na wynik końcowy:

  1. summary-only – aby automatycznie pomijać reklamy bardziej szczegółowych przedrostków.

   

  R1# configure terminal
  R1 (config)# router bgp 100
  R1 (config-router)# aggregate-address 50.0.0.0 255.255.0.0 summary-only
  R1 (config-router)# exit

   

  Polecenia weryfikacyjne:

  R1# show bgp ipv4 unicast
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  s> 50.0.0.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                            32768 i
  s> 50.0.1.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

  R1# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.2 advertised-routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                            32768 i
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

  R2# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.1 routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *>i50.0.0.0/16      80.50.0.1                0    100      0 i
  r>i80.50.0.0/24     80.50.0.1                0    100      0 ?

   

  1. suppress-map – do selektywnego tłumienia reklam niektórych przedrostków.

   

  R1# configure terminal
  R1 (config)# ip prefix-list SUPPRESS permit 50.0.1.0/24
  R1 (config)# route-map SUPPRESS_MAP permit 10
  R1 (config-route-map)# match ip address prefix-list SUPPRESS
  R1 (config)# router bgp 100
  R1 (config-router)# aggregate-address 50.0.0.0 255.255.0.0 suppress-map SUPPRESS_MAP
  R1 (config-router)# exit

   

  Polecenia weryfikacyjne:

  R1# show bgp ipv4 unicast
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *> 50.0.0.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                            32768 i
  s> 50.0.1.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

  R1# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.2 advertised-routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *> 50.0.0.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                            32768 i
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?


  R2# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.1 routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *>i50.0.0.0/24      80.50.0.1                0    100      0 ?
  *>i50.0.0.0/16      80.50.0.1                0    100      0 i
  r>i80.50.0.0/24     80.50.0.1                0    100      0 ?

   

  1. as-set – aby przywrócić cały zestaw informacji AS_PATH i uwzględnić go w zagregowanym przedrostku, atrybut ATOMIC_AGGREGATE nie jest już potrzebny.

  R1# configure terminal
  R1 (config)# router bgp 100
  R1 (config-router)# aggregate-address 50.0.0.0 255.255.0.0 summary-only as-set
  R1 (config-router)# exit

   

  Polecenia weryfikacyjne:

   

  R1# show bgp ipv4 unicast
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  s> 50.0.0.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                       100  32768 ?
  s> 50.0.1.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

  R1# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.2 advertised-routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                       100  32768 ?
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

  R2# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.1 routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
   *>i50.0.0.0/16      80.50.0.1                0    100      0 ?
  r>i80.50.0.0/24     80.50.0.1                0    100      0 ?

  R2# show bgp ipv4 unicast 50.0.0.0/16
  BGP routing table entry for 50.0.0.0/16, version 21
  Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
  Flag: 0x820
  Not advertised to any peer
  Local, (aggregated by 100 1.1.1.1)
  80.50.0.1 from 80.50.0.1 (1.1.1.1)

  Pochodzenie niekompletne, metryka 0, localpref 100, ważne, wewnętrzne, najlepsze

   

  1. attribute-map – aby przypisać określone atrybuty do nowego przedrostka agregatu i zastąpić obecne.

  R1# configure terminal
  R1 (config)# route-map ATT_MAP permit 10
  R1 (config-route-map)# set community 100:100
  R1 (config-route-map)# set origin incomplete
  R1 (config)# router bgp 100
  R1 (config-router)# neighbor 80.50.0.2 send-community
  R1 (config-router)# aggregate-address 50.0.0.0 255.255.0.0 summary-only as-set attribute-map ATT_MAP
  R1 (config-router)# exit

   

   

  Polecenia weryfikacyjne:

  R1# show bgp ipv4 unicast
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  s> 50.0.0.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                       100  32768 ?
  s> 50.0.1.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

  R1# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.2 advertised-routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                       100  32768 ?
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

  R2# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.1 routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
   *>i50.0.0.0/16      80.50.0.1                0    100      0 ?
  r>i80.50.0.0/24     80.50.0.1                0    100      0 ?

  R2# show bgp ipv4 unicast 50.0.0.0/16
  BGP routing table entry for 50.0.0.0/16, version 21
  Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
  Flag: 0x820
  Not advertised to any peer
  Local, (aggregated by 100 1.1.1.1)
  80.50.0.1 from 80.50.0.1 (1.1.1.1)
  Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal, best
  Community: 100:100

   

   

  1. advertise-map – aby wybrać określone przedrostki do tworzenia nowego zestawu atrybutów, takie jak AS_SET dla przedrostka zagregowanego.

  R1# configure terminal
  R1 (config)# ip prefix-list ADVERT permit 50.0.1.0/24
  R1 (config)# route-map ADVERT_MAP permit 10
  R1 (config-route-map)# match ip address prefix-list ADVERT
  R1 (config)# router bgp 100
  R1 (config-router)# aggregate-address 50.0.0.0 255.255.0.0 summary-only as-set advertise-map ADVERT_MAP
  R1 (config-router)# exit

   

  Polecenia weryfikacyjne:


  R1# show bgp ipv4 unicast
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  s> 50.0.0.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                       100  32768 ?
  s> 50.0.1.0/24      0.0.0.0                  0         32768 ?
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

  R1# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.2 advertised-routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
  *> 50.0.0.0/16      0.0.0.0                       100  32768 ?
  *> 80.50.0.0/24     0.0.0.0                  0         32768 ?

  R2# show bgp ipv4 unicast neighbors 80.50.0.1 routes
  Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
   *>i50.0.0.0/16      80.50.0.1                0    100      0 ?
  r>i80.50.0.0/24     80.50.0.1                0    100      0 ?

  R2# show bgp ipv4 unicast 50.0.0.0/16
  BGP routing table entry for 50.0.0.0/16, version 21
  Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
  Flag: 0x820
  Not advertised to any peer
  Local, (aggregated by 100 1.1.1.1)
  80.50.0.1 from 80.50.0.1 (1.1.1.1)
  Origin incomplete, metric 0, localpref 100, valid, internal, atomic-aggregate, best

  Autor: Marcin Bialy
   
  Następny
  Grandmetric: Network & Security