Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Cisco Firewall HA – KONTEKST ZABEZPIECZEŃ

  Projektowanie i konfigurowanie

  Cisco Firewall HA – KONTEKST ZABEZPIECZEŃ

  Technologia: Firewalling

  Obszar: High Availability

  Vendor: Cisco

  Software: Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)

  Platforma: Cisco ASA 5505, 5500, 5525

  Opis

  Kontekst zabezpieczeń to wirtualna instancja zapory sieciowej, która jest domyślnie oddzielona od siebie. Fizyczne urządzenie ASA jest podzielone na konteksty tworzące wiele wirtualnych zapór sieciowych. W typowych wdrożeniach konteksty są mapowane na sieci VLAN lub VRF na resztę sieci. W trybie kontekstowym możesz używać klas do przydzielania zasobów dla określonych kontekstów. Na przykład alokacja może ustawić domyślny limit klasy dla maksymalnych połączeń na 10 procent zamiast nieograniczonego i zezwolić na 5 tuneli VPN typu lokacja-lokacja, z czego 2 tunele będą dozwolone w przypadku serii VPN. Aby obsługiwać tryb wielokontekstowy, ASA musi być skonfigurowany jako wiele trybów.

  Kod 

  Aby zapewnić kontekst i klasę zapór sieciowych, wykorzystaj poniższe komendy

  hostname(config)#mode mutliple
  copy disk0:old_running.cfg startup-config

   

  Przykład limitu klasy default dla połączeń do 10 procent i zezwolenia na 5 VPN typu site-to-site
  hostname(config)# class default
  hostname(config-class)# limit-resource conns 10%
  hostname(config-class)# limit-resource vpn other 5
  hostname(config-class)# limit-resource vpn burst other 2

   

  Przykład limitu klasy gold dla połączeń do 15 procent i zezwolenia na 10 VPN typu site-to-site
  hostname(config)# class gold
  hostname(config-class)# limit-resource mac-addresses 10000
  hostname(config-class)# limit-resource conns 15%
  hostname(config-class)# limit-resource rate conns 1000
  hostname(config-class)# limit-resource rate inspects 500
  hostname(config-class)# limit-resource hosts 9000
  hostname(config-class)# limit-resource asdm 5
  hostname(config-class)# limit-resource ssh 5
  hostname(config-class)# limit-resource rate syslogs 5000
  hostname(config-class)# limit-resource telnet 5
  hostname(config-class)# limit-resource xlates 36000
  hostname(config-class)# limit-resource routes 5000
  hostname(config-class)# limit-resource vpn other 10
  hostname(config-class)# limit-resource vpn burst other 5

   

  Aby stworzyć kontekst i przełączać się między kontekstami

  hostname(config)# admin-context administrator
  hostname(config)# context administrator
  hostname(config-ctx)# allocate-interface gigabitethernet0/0.1
  hostname(config-ctx)# allocate-interface gigabitethernet0/1.1
  hostname(config-ctx)# config-url disk0:/admin.cfg
  hostname(config-ctx)# context customer1
  hostname(config-ctx)# allocate-interface gigabitethernet0/0.100 int1
  hostname(config-ctx)# allocate-interface gigabitethernet0/0.102 int2
  hostname(config-ctx)# allocate-interface gigabitethernet0/0.110-gigabitethernet0/0.115 int3-int8
  hostname(config-ctx)# config-url ftp://user1:passw0rd@10.1.1.1/configlets/customer1.cfg
  hostname(config-ctx)# member gold
  hostname(config-ctx)# context customer2
  hostname(config-ctx)# allocate-interface gigabitethernet0/1.200 int1
  hostname(config-ctx)# allocate-interface gigabitethernet0/1.212 int2
  hostname(config-ctx)# allocate-interface gigabitethernet0/1.230-gigabitethernet0/1.235 int3-int8
  hostname(config-ctx)# config-url ftp://user1:passw0rd@10.1.1.1/configlets/customer2.cfg
  hostname(config-ctx)# member silver

   

  Zmiana kontekstów 
  changeto context name
  changeto system

   

  Dodatkowe materiały:

  Przegląd Firewalli Nastepnej Generacji

  Cisco ASA Active Standby Failover Design

   

  Autor: Krzysztof Osmałek
   
  Poprzedni Następny

  Cisco Firepower up to 60% discount

  Place an order and get discounted Cisco FirePOWER or schedule
  a call with Grandmetric Engineer

  Get Quote
  Grandmetric: Network & Security