Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
Phone: +1 302 691 9410
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

Firewall nowej generacji – rozpoznawanie zagrożeń nie tylko na brzegu sieci 

Jak działa

11.2022

Firewall nowej generacji – rozpoznawanie zagrożeń nie tylko na brzegu sieci 

Przed erą firewalli typu UTM (Unified Threat Management lub firewall nowej generacji) mieliśmy do czynienia najczęściej z urządzeniami typu stateful, czyli stanowymi. Zasada działania firewalla stanowego to przede wszystkim operowanie na nagłówkach warstwy trzeciej sieciowej (L3) i czwartej transportowej (L4) modelu OSI.   Dzięki rozumieniu nagłówków oraz komunikatów w warstwie sieciowej i transportowej np. procesu ustanowienia […]

Autor: Marcin Bialy
10.2021

Jak działa tablica routingu?

Tablica routingu zawiera wpisy routingowe, czyli listę sieci docelowych, zwanych prefiksami, lub trasami. Znajdziemy w niej informacje nt. trasy docelowej, adresu next hop, czyli następnego routera w którego kierunku należy wysłać pakiet oraz informacji o wychodzącym interfejsie. Jak działa i jak routery uczą się trasy? Czytaj dalej.

Autor: Marcin Bialy
Kategoria:
Grandmetric