Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Cloud Management Meraki dla przełączników Catalyst 9300

  Cloud Management Meraki dla przełączników Catalyst 9300

  Date: 31.08.2023  W dzisiejszym artykule skupimy się na migracji w modelu Cloud Management. Sprawdźmy, czy sam proces przebiegnie równie bezproblemowo, jak z przełącznikiem Catalyst 9200. Dysponuję egzemplarzem, którego oprogramowanie zaktualizowałem do wersji 17.12.01, czyli do najnowszego na dzień publikacji niniejszego artykułu. 

  W naszym laboratorium jeszcze nie opadł kurz po migracji przełącznika Cisco Catalyst 9200 w trybie Cloud Monitoring oraz access pointa serii CW916X do dashboardu Meraki, a ja zabieram się za kolejnego przedstawiciela przełączników rodziny Catalyst, model 9300, a konkretniej: C9300-48UN. Przypomnijmy to, o czym była mowa w artykule dotyczącym migracji przełącznika Catalyst 9200, że tę serię przełączników migrować można do Meraki w dwóch trybach: 

  • jako przełącznik monitorowany (tzw. Cloud Monitoring), bez możliwości wprowadzania zmian w konfiguracji,  
  • jako przełącznik monitorowany i zarządzany (tzw. Cloud Management) – obecnie obsługiwany wyłącznie przez wybrane przełączniki serii 9300 z wersją oprogramowania IOS-XE 17.8.1 lub nowszą. 

  Nadchodzi Cloud Management!

  Już na samym wstępie trzeba pamiętać o jednej, bardzo ważnej kwestii: podczas procesu migracji przełącznika, jego konfiguracja, pamięć wewnętrzna (flash:), podłączona pamięć zewnętrzna (np. usb-flash) i inne nośniki zostaną sformatowane i przystosowane do współpracy z oprogramowaniem Meraki. Dlaczego tak? Ano dlatego, że, ponownie przypominając wcześniej cytowany artykuł o migracji modelu Catalyst 9200 do trybu Cloud Monitoring: 

  Przełącznik Catalyst 9300 zarządzany przez dashboard Meraki w trybie Cloud Management nie będzie już urządzeniem działającym w oparciu o IOS-XE! Uruchomi się na nim software Meraki i ta zmiana jest w pełni odwracalna. Stacki także są obsługiwane. W przypadku przełączników wyłącznie monitorowanych, oprogramowanie pozostaje bez zmian i wciąż można zalogować się do jego CLI oraz zarządzać nimi w dotychczasowy, tradycyjny sposób.

  Wskazane jest zatem odłączenie zewnętrznych nośników i wykonanie kopii zapasowej tych plików, których nie chcemy stracić. Gdy jesteśmy pewni, że ją mamy, możemy rozpocząć migrację. 

  number_1 list

  Rozpoczynamy od sprawdzenia kompatybilności sprzętowej i softwarowej poleceniem show meraki compatibility

  Jak widać powyżej, mój egzemplarz jest w pełni kompatybilny, więc teoretycznie migracja w trybie Cloud Management powinna się powieść. Jeżeli jednak próbowałbym migrować przełącznik z częściową kompatybilnością, proces się nie powiedzie, o czym poinformuje nas błąd kreatora. 

  Sprawdzamy łączność przełącznika z chmurą: dashboard.meraki.com.

  W tym kroku musimy zadbać o to, by przełącznik miał konfigurację DNS zdolną rozwiązać tę nazwę, by wskazać bramę domyślną, która jest zdolna do nawiązania połączenia z Internetem oraz oczywiście by miał on skonfigurowany interfejs warstwy trzeciej. 

  To w zasadzie tyle. Jeśli powyższy test wypadł pomyślnie, możemy przystąpić do rejestracji przełącznika w chmurze Meraki.

  Dla pojedynczego przełącznika wpisujemy polecenie service meraki register, natomiast dla stosu przełączników service meraki register {numer przełącznika w stosie}. Efektem jest pomyślna rejestracja naszego egzemplarza (egzemplarzy). Poniższe wartości warto sobie skopiować do użycia później w dashboardzie Meraki.

  If I make another move, there’ll be no more turning back 
  Because everything would change and it all would fade to black ~ Bad Apple, RichaadEB & Christina Vee

  Przeszliśmy do momentu, w którym wykonanie następnego polecenia zmieni wszystko (choć w większości odwracalnie, o czym dalej w artykule). Przeczytaj poniższe ostrzeżenia i upewnij się, że wykonanie ostatniego polecenia nie spowoduje żadnych niedogodności: 

  • Proces migracji do Cloud Management ma nieodwracalne skutki dla wszystkich wbudowanych i podłączonych urządzeń pamięci masowej. Konfiguracja urządzenia i pliki przechowywane lokalnie lub na podłączonych urządzeniach USB zostaną usunięte. 
  • Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem migracji wykonać kopię zapasową wszystkich niezbędnych danych z pamięci lokalnej lub podłączonej. Zaleca się odłączenie urządzeń pamięci masowej USB, ponieważ nie będą one działać w trybie zarządzanym przez firmę Meraki. 
  • Po wydaniu tego polecenia, przełącznik będzie wymagał potwierdzenia przed zainicjowaniem procedury resetowania do ustawień fabrycznych i ustawieniem konsoli w trybie tylko do odczytu. Przywrócenie ustawień fabrycznych przełącznika i ponowne uruchomienie w trybie zarządzanym przez Meraki może zająć do 15 minut. 
  • Pamiętaj, by NIE włączać i wyłączać przełączników podczas procesu przywracania ustawień fabrycznych. Połączenie konsoli pozostaje w trybie tylko do odczytu i może służyć do monitorowania procesu. 
  • Podczas migracji przełącznik lub stos przełączników może ponownie uruchomić się raz lub kilka razy, aby włączyć standard 802.3bt. 
  • Po ponownym uruchomieniu urządzenia, dostęp do konsoli zostanie ograniczony do pokazywania tylko zdarzeń dziennika. Przełącznik uruchomi się z domyślną konfiguracją analogiczną jak w modelu Cisco MS390 po pierwszym uruchomieniu. Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak działa zero-touch i jak przeprowadzić konfigurację według najlepszych praktyk. 

  Jeśli wszystko jest jasne i nie ma przeciwwskazań, inicjujemy zmiany w przełączniku poleceniem service meraki start

  Jak wspomniano wyżej, podgląd migracji jest możliwy przy użyciu połączenia przewodem konsolowym, przełączyłem się zatem na ten interfejs. 

  Po wydaniu polecenia service meraki start, przełącznik raz jeszcze upewnia się, że jesteśmy świadomi tego, co robimy: 

  Potwierdzamy i dostajemy ostatnie informacje dotyczące migracji do Cloud Management Meraki. Szczególnie ważna jest informacja, że całość procesu może zająć nawet do dwóch godzin, należy więc uzbroić się w cierpliwość. 

  Po kolejnym potwierdzeniu, po kilku minutach zobaczymy, że przełącznik uruchomił się w trybie Meraki i że interfejs konsoli urządzenia jest w trybie tylko do odczytu: 

  Teraz można zadbać o to, by dodać przełącznik do istniejącego dashboardu Meraki. Dla przypomnienia, jeśli nie posiadasz takowego, możesz zarejestrować się za darmo, instrukcja tutaj

  W widoku przełączników, naciśnij przycisk „Add a switch”: 

  cloud management dla przełączników 9300

  Następnie kliknij na przycisk „Claim” i wprowadź Meraki ID przełącznika (przełączników) pozyskane w procesie rejestracji urządzeń: 

  Następnie wybierz przełącznik (przełączniki) z listy i kliknij na „Add devices”: 

  Tym sposobem, przełącznik (przełączniki) znajdą się w dashboardzie. Następnie skonfigurowałem uplink na przełączniku, by umożliwić mu komunikację z siecią zarówno lokalną, jak i Internetem (a konkretnie z dashboard.meraki.com). Co do zasady, stosujemy tutaj (jak wspomniano powyżej) konfigurację jak dla przełącznika MS390. Teoretycznie wystarczy podłączyć przełącznik do podsieci z serwerem DHCP, by wszystko zadziałało automatycznie. Ja jednak takową podsiecią nie dysponowałem, więc musiałem skonfigurować statyczny adres IP. Użyłem komputera, podłączyłem się przewodem sieciowym do portu managementowego z tyłu urządzenia. Mój komputer otrzymał z DHCP adres IP, konkretnie: 192.18.0.2, a brama domyślna miała adres 192.18.0.1. Pod tym adresem w przeglądarce dostępny był interfejs zarządzający. 

  Aby zmienić ustawienia przełącznika, trzeba było się zalogować przy użyciu Meraki ID, zgodnie z komunikatem. 

  Statyczny adres IP do przełącznika mogłem nadać na wybranym przeze mnie porcie w zakładce „Uplink configuration”. 

  Nie minął kwadrans, gdy przełącznik pojawił się w dashboardzie Meraki w pełni gotowy do skonfigurowania. 

  Możliwości konfiguracji obejmują wszystkie aspekty przełącznika, takie jak możliwość konfiguracji portów czy ustawień globalnych. Można podglądać bieżący status urządzenia, odczytywać logi i wiele innych – a wszystko to przy użyciu wygodnego, chmurowego dashboardu Meraki. 

  Z chmurki na pazurki 

  Proces powrotu do IOS-XE wiąże się, podobnie jak w przypadku access pointów serii CW916X, z założeniem ticketu w dashboardzie Meraki z prośbą o przywrócenie przełącznikowi pierwotnej formy (usunięcia przełącznika z Dashboardu i ponownego uruchomienia przełącznika z oprogramowaniem IOS-XE). Support powinien przychylić się do naszej prośby w ciągu jednego dnia. Ja natomiast wciąż czekam za możliwością samodzielnego wykonania konwersji „powrotnej” – czy nie powinno się tego przypadkiem robić jednym „przyciskiem” bezpośrednio z konsoli Meraki? Co takiego stoi na przeszkodzie? Miejmy nadzieję, że czas przyniesie i taką możliwość. 

  Elastyczny enterprise z Cloud Management Cisco

  W kilku słowach: jestem zdumiony łatwością i przejrzystością całego procesu oraz dojrzałością jego implementacji. By dokonać rewolucji zamieniającej Cisco Catalyst 9300 w urządzenie Meraki wystarczy spełnić kilka prostych warunków, wykonać kopię zapasową plików i ustawień (jeśli czujemy taką potrzebę) i użyć kilku prostych poleceń w interfejsie przełącznika. I tyle!

  Wszystko zadziałało bez jakichkolwiek niespodzianek. Można powiedzieć, że właśnie teraz pozbyłem się niesmaku po wyboistej drodze konwersji access pointa serii CW916X do dashboardu Meraki, którą opisywałem tutaj.

  Cisco miewa potknięcia, jednakże ostatecznie jest w stanie udowodnić, że na rynku urządzeń sieciowych było i jest liderem. Swoboda wyboru między zarządzaniem on-premise a chmurą nie jest już ciekawostką, a faktem – i to nawet w tak konserwatywnym segmencie urządzeń, jakim jest enterprise networking. 

  Jeśli zastanawiasz się, jak jeszcze możesz usprawnić zarządzanie przełącznikami lub innymi elementami infrastruktury sieciowej, umów się na konsultację techniczną. Pomożemy Ci zoptymalizować konfigurację Twoich urządzeń.

  Autor

  Karol Goliszewski

  Z doświadczeniem w komercyjnych obszarach network oraz network & data security. Aktywny w obszarze komunikacji z Klientami, pomoże w rozpoznaniu problemu, doborze rozwiązań i zaproponuje efektowny model wdrożenia. Jego kompetencje potwierdzają certyfikaty techniczne z rozwiązań marek Cisco, Sophos, Palo Alto czy Fortinet.

  Komentarze są niedostępne
  Grandmetric: Network & Security