Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
Phone: +1 302 691 9410
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

Co to jest sieć LAN? Budowa sieci lokalnej

Co to jest sieć LAN? Budowa sieci lokalnej

Date: 24.03.2023

Autor:
Kategoria: Jak działa


Local Area Network to rodzaj architektury informatycznej, łączącej ze sobą urządzenia znajdujące się na niewielkim obszarze, takim jak biuro, dom czy budynek szkolny. Sieci LAN umożliwiają bezpośrednią wymianę danych między urządzeniami, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo udostępniać pliki, drukarki lub łączyć się z internetem. Sprawdź, co to jest LAN i jak działa, poznaj jej budowę i podstawowe typy oraz dowiedz się więcej na temat topologii sieci lokalnych.

Co to jest sieć LAN?

Lokalna sieć komputerowa to połączona grupa komputerów i innych urządzeń, które umożliwiają korzystanie z określonych funkcji komunikacyjnych. Sieci LAN są powszechnie używane w organizacjach, firmach lub szkołach, umożliwiając korzystanie ze wspólnych zasobów, np. drukarek czy plików. Lokalne połączenia są również szeroko wykorzystywane do gier i strumieniowego działania multimediów. Jeden LAN może łączyć się z kilkoma zestawami urządzeń obsługujących połączenia przewodowe lub bezprzewodowe.

W LAN komputery i urządzenia są połączone ze sobą za pomocą kabli lub bezprzewodowych interfejsów sieciowych, takich jak Wi-Fi. Zwykle stosuje się w nich protokoły komunikacyjne, np. jak TCP/IP, które umożliwiają przesyłanie danych między komputerami i innymi urządzeniami. Dzięki temu oprócz udostępniania zasobów użytkownicy mogą komunikować się ze sobą poprzez różne aplikacje i narzędzia.

Jakie są typy sieci LAN?

Warto dodać, że wyróżniamy trzy podstawowe typy sieci lokalnych. Na czym polegają podstawowe różnice między nimi i gdzie poszczególne modele znajdują zastosowanie?

Sieci przewodowe

W połączeniach przewodowych urządzenia są łączone ze sobą za pomocą kabli, takich jak skrętka. Sieci kablowe są najczęściej stosowane w biurach i budynkach, gdzie urządzenia znajdują się w niewielkiej odległości od siebie.

Sieci bezprzewodowe

W sieciach bezprzewodowych urządzenia są połączone za pomocą fal radiowych, a nie kabli. Urządzenia takie jak smartfony, tablety, komputery przenośne i drukarki, które mają wbudowane moduły Wi-Fi, mogą łączyć się bezprzewodowo i korzystać z zasobów sieciowych.

Sieci wirtualne

Wirtualna sieć LAN (VLAN) to technologia, która pozwala na podział sieci na logiczne grupy. Dzięki VLAN-om urządzenia mogą być pogrupowane według określonych kryteriów, takich jak departament, dział czy użytkownik, co umożliwia lepszą kontrolę nad ruchem oraz zwiększa bezpieczeństwo. Wirtualna infrastruktura jest często stosowana w dużych przedsiębiorstwach, które potrzebują skutecznych narzędzi do zarządzania sieciami.

Z jakich elementów składa się sieć LAN?

W zależności od indywidualnych potrzeb danej firmy lub organizacji lokalna sieć informatyczna może mieć zróżnicowaną architekturę. Podstawowe elementy budowy każdej z nich, wraz z krótką charakterystyką, umieściliśmy poniżej.

Urządzenia końcowe

Urządzenia, które są podłączone do sieci LAN, takie jak komputery, laptopy, drukarki, telefony, tablety i inne z interfejsem sieciowym. Sprzęty te komunikują się ze sobą, wymieniając dane i informacje.

Kable i przewody

Umożliwiają przesyłanie danych między urządzeniami. Alternatywą dla kabli i światłowodów mogą być połączenia bezprzewodowe, takie jak fale radiowe w technologii Wi-Fi.

Przełączniki (switche)

Pozwalają na łączenie wielu urządzeń końcowych w sieć lokalną. Zapewniają również kontrolę nad ruchem, umożliwiając przekazywanie danych tylko do odpowiednich urządzeń.

Router

Łączy LAN z innymi sieciami, takimi jak inne lokalne podsieci lub Internet. Router umożliwia przekazywanie danych między różnymi sieciami. Może też zapewniać bezpieczeństwo, filtrowanie ruchu i inne funkcje.

Serwer

Udostępnia urządzeniom znajdującym się w sieci lokalnej zasoby i usługi (np. serwer plików, druku, poczty elektronicznej lub bazy danych).

Protokoły i aplikacje

Oprogramowanie umożliwiające komunikację między urządzeniami, np. protokoły TCP/IP, protokoły bezpieczeństwa, aplikacje komunikacyjne, biznesowe i inne.

Na co zwrócić uwagę, projektując domową lub firmową sieć LAN?

Chcąc stworzyć własną lokalną sieć w domu lub biurze, musisz uwzględnić indywidualne potrzeby dotyczące m.in. liczby podłączonych urządzeń, wydajności oraz skalowalności. Kluczowe są określenie celów, w jakich wykorzystywana ma być architektura, wybór odpowiedniej topologii oraz to, czy urządzenia będą łączone przewodowo, czy bezprzewodowo. Projektowanie sieci LAN musi także uwzględniać aspekty związane z lokalizacją poszczególnych elementów infrastruktury – im większe oddalenie urządzeń, tym dłuższy może być czas przesyłania danych pomiędzy nimi.

Bezpieczeństwo i budowa sieci – wybierz Grandmetric

Lokalne sieci komputerowe to jeden z najlepszych sposobów na szybkie przesyłanie danych oraz udostępnianie zasobów pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w niewielkiej odległości. Jeśli zależy Ci na budowie niezawodnej, kompleksowo zabezpieczonej oraz dopasowanej do indywidualnych potrzeb Twojej firmy sieci LAN skontaktuj się z nami i skorzystaj z bogatego doświadczenia specjalistów Grandmetric.

Autor

Grandmetric

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sign up to our newsletter!


Grandmetric