Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Case Study

  Migracja styku systemów głosowych klienta z siecią PSTN do jednego, globalnego operatora

  Migracja styku systemów głosowych klienta z siecią PSTN do jednego, globalnego operatora

  Kiedy brak standardów w komunikacji głosowej powoduje nadmierne koszty utrzymania infrastruktury i blokuje jej rozwój, migracja wielu styków z siecią PSTN do uporządkowanej architektury z globalnym operatorem telekomunikacyjnym to krok w stronę transformacji cyfrowej całej organizacji. 

  Naszym celem było przygotowanie klienta do migracji usług głosowych do jednego, globalnego operatora dostarczającego lokalne wyjścia do PSTN oraz połączenie systemów głosowych Microsoft Teams, Cisco Voice i Session Border Controllers (SBC) w spójną i skalowalna infrastrukturę. 

  Piotr Potargowicz, Senior Systems Engineer | Voice & Collaboration Architect w Grandmetric 

  Wyzwania globalnych organizacji 

  Producent opatrunków i sprzętu ortopedycznego, posiadający 250 lokalizacji na świecie i obecność na każdym z kontynentów znalazł się w sytuacji, w której każdy z obszarów geograficznych zamawiał, projektował i utrzymywał usługi głosowe we własnym zakresie.  

  Rozproszenie operatorów i dostawców wpływało na brak efektywności finansowej i organizacyjnej, a w przypadku awarii powodowało trudności w określeniu, kto odpowiada za konkretny obszar transmisji Voice. Ponadto brak jednolitego standardu utrudniał prowadzenie dokumentacji i inwentaryzację posiadanego w ramach firmy sprzętu, co z kolei prowadziło do wyższych kosztów operacyjnych. 

  Wyzwania w projekcie migracji styków PSTN do globalnego operatora SIP

  Klient

  • Producent materiałów medycznych 
  • 15000+ pracowników, 250 lokalizacji, obecność globalna 

  Usługi

  • Audyt systemów Voice i Contact Center 

  Nasze zaangżowanie

  • 3 inżynierów Voice & Collaboration 
  • Technical Account Manager 
  • Styczeń 2020 – Październik 2021 

  Rezultaty wdrożenia

  Wprowadzenie standardów w systemach głosowych 

  Jeden globalny operator telekomunikacyjny 

  Łatwe zarządzanie systemem z jednego miejsca 

  Możliwość uzyskania lepszych cen i czasów dostawy zarezerwowanych dla klientów globalnych 

  Możliwość konfiguracji i zarządzania nieograniczoną liczbą numerów 

  Rozwiązanie – Wdrożenie spójnego standardu komunikacji głosowej 

  Po zapoznaniu się z sytuacją i wyzwaniami klienta, zaproponowaliśmy realizację projektu w kilku etapach. 

  1. Analiza infrastruktury w celu usystematyzowania wiedzy na temat wszystkich systemów Voice i Contact Center u klienta. 
  1. Planowanie High Level Design z przedstawicielami klienta w celu wypracowania zasad, według których nowa sieć telefoniczna klienta ma działać. 
  1. Low Level Design (LLD) w sposób, który wprost opisuje konfigurację Call Managera, adresacji, partycji, zasad realizacji połączeń i pozostałych elementów infrastruktury. 
  1. Migracja do globalnego operatora wraz z zarządzaniem zmianą, testowaniem, dokumentacją i przekazaniem wiedzy.  

  Z uwagi na globalny charakter projektu oraz jego znaczenie strategiczne dla klienta, bardzo skrupulatnie podeszliśmy do każdego z etapów. 

  Zastanawiasz się, czy integracja lub migracja systemów głosowych to rozwiązania odpowiednie dla Twojej organizacji? Dowiedz się podczas bezpłatnej konsultacji z zespołem technicznym Grandmetric.

  Audyt infrastruktury głosowej 

  Zadanie było o tyle trudne, że każdy obszar geograficzny korzystał z wybranych przez siebie operatorów, dostawców systemów Voice, a co za tym idzie – z inaczej zaprojektowanej struktury komunikacji. 

  Brak dokumentacji oraz schematów połączeń logicznych utrudniał inwentaryzację, jednak dzięki użyciu odpowiednich narzędzi i doświadczenia, nasi inżynierowie stworzyli przekrojową dokumentację stanowiąca punkt wyjścia do wyboru odpowiedniego operatora oraz transformacji systemu telefonii IP i Call Center. 

  Dokumentacja audytowa zawierała takie elementy jak: 

  1. Architektura systemu Unified Communications, w tym analiza klastrów UCUX i Cisco CUCM oraz architektura platformy wirtualizacyjnej. 
  1. Wykryte problemy w każdej z badanych architektur. 
  1. Inwentaryzacja wersji wszystkich używanych systemów wraz ze wskazaniem, które wersje należy zaktualizować. 
  1. Sugestie aktualizacji. 
  1. Wykorzystywane licencje
  1. Plan wybierania numerów
  1. Środowisko Call Center
  Cisco Unified Communication Project - audyt systemów głosowych
  Cisco Unified Communication Deployment Audit

  Planowanie High Level Design 

  Kolejnym krokiem po uzyskaniu pełnej informacji o istniejącej infrastrukturze było projektowanie wysokopoziomowe. Z uwagi na znaczna liczbę lokalizacji i różny stopień planowanych zmian dla każdej z nich, w proces planowania zaangażowanych było ok. 30 osób po stronie klienta, w szczególności managerowie projektów.  

  Na etapie planowania kluczowe było zebranie szczegółowych wymagań biznesowych w postaci dokumentacji od kadry zarządzającej klienta, a także od wybranego operatora telekomunikacyjnego, który miał się stać operatorem globalnym. 

  Regularnie spotykaliśmy się z przedstawicielami klienta rozproszonymi po wszystkich kontynentach, żeby wypracować zasady działania dla nowej sieci telefonicznej.  

  Zaplanowaliśmy prezentację numerów oraz Callflow. 

  Callflow usług głosowych

  Planowanie Low Level Design

  Po zaakceptowaniu projektu wysokopoziomowego, przeszliśmy do przygotowania poszczególnych konfiguracji. Robiliśmy to, żeby przed przejściem do migracji dopracować projekt w najdrobniejszych szczegółach.  

  Podczas fazy Low Level Design powstał m.in. projekt adresacji oraz design Cisco CUCM, w tym: 

  • Dokładne inventory zawierające listę materiałową sprzętu niezbędnego do migracji; 
  • CSS
  • Partycje
  • Route listy
  • Numeracja skrócona
  • DID
  • Schematy

  Poniżej przedstawiamy przykłady wybranych materiałów.

   

  Z uwagi na znaczenie projektu dla całej organizacji klienta, w fazie Low Level Design regularnie spotykaliśmy się z przedstawicielami biznesu, aby zaprezentować im rozwiązania, odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości oraz uzyskać ich akceptację. 

  Migracja 

  Ostatnim etapem była rzeczywista migracja komunikacji głosowej, czyli realizacja przygotowanego projektu w wybranych przez biznes 66 lokalizacjach. Migrowaliśmy klienta do globalnego operatora w kilku krokach: 

  1. Discovery, czyli określenie potrzeb biznesowych w celu zaproponowania odpowiedniego rozwiązania. 
  1. Setup Cisco Gateway i Call Managerów
  1. Regularne spotkania z biznesem w celu zaakceptowania rozwiązania. 
  1. Testowanie i troubleshooting pojedynczej lokalizacji. 
  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej. 
  1. Intensywny support w dniu uruchomienia (NBD Hyper-care). 
  1. Przekazanie dokumentacji i wiedzy do klienta (Knowledge transfer).  

  Migracja systemów głosowych – dobre praktyki 

  1. Poznaj ograniczenia stosowanych technologii 

  Dowolność w wyborze technologii na pewnym etapie rozwoju organizacji stanowi ograniczenie. Nie pozwala wprowadzać globalnie dobrych praktyk i porównywać efektywności działania poszczególnych komórek. Migracja do jednego operatora pozwala na ujednolicenie komunikacji i zapewnienie porównywalnej jakości usług głosowych w firmie rozproszonej po całym świecie. Aby spełnił swoje zadanie, kluczowa jest odpowiednia konfiguracja i planowanie adresacji.

  2. Zadbaj o wszystkich interesariuszy 

  Jednym ze wspomnianych założeń klienta było przepięcie się na infrastrukturę globalnego operatora. Operator ten współpracował już z klientem i miał swój własny pomysł na przeprowadzenie migracji. Narzucona przez niego wizja nie spełniała wszystkich wymagań biznesowych klienta i wymagała korekty. Proponując rozwiązanie Grandmetric, nasi inżynierowie musieli przekonać nie tylko samego klienta, ale też zadbać o poprawne relacje z operatorem, który był stroną w projekcie. 

  3. Dobrze zaprojektuj brakujące ogniwo 

  Global SIP, protokół, który wybraliśmy do komunikacji głosowej, pozwala ustanowić fundament dla wszystkich systemów komunikacji. Aby w pełni wykorzystać potencjał globalnego protokołu, należy skrupulatnie zaprojektować połączenie sieci IP z infrastrukturą PSTN. Nasz projekt rozpoczęliśmy od High Level Design, w którym nakreślimy docelową, wysokopoziomową architekturę rozwiązania. Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji przez biznes, przeszliśmy do budowania szczegółowych schematów i konfiguracji. Zdarza się, że faza koncepcji i planowania jest dłuższa niż samo wdrożenie, jednak solidnie przygotowana i udokumentowana oszczędza nam i klientom niepotrzebnych nerwów. 

  4. Przeprowadź testy powdrożeniowe 

  Po zmigrowaniu wszystkich testowych lokalizacji, upewniliśmy się, że sieć działa według przyjętych założeń. Zapewniliśmy również intensywne wsparcie powdrożeniowe. 

  Projekty migracyjne z systemów typu legacy to nie tylko duże wyzwanie technologiczne, ale też organizacyjne. Cieszę się, że sprostaliśmy napiętemu harmonogramowi i wysokim wymaganiom technicznym zarówno po stronie klienta, jak i operatora.


  Marcin Biały, Advisory Architect, Grandmetric

  Zastanawiasz się, czy integracja lub migracja systemów głosowych to rozwiązania odpowiednie dla Twojej organizacji? 

   Wypełnij formularz

   *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania za mną kontaktu przez Grandmetric Sp. z o.o. (administrator danych). Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i akceptuję jej treść. Polityka prywatności

   Marcin Bialy Network Architect

   Umów się na wstępną konsultację z inżynierem Voice i poznaj możliwości integracji! 

   Marcin Biały, Advisory Architect, Grandmetric, CCSI#35269

   Zobacz więcej

   Cisco SD-WAN Offer


   Grandmetric delivers Cisco SD-WAN
   and SD-WAN as a service.
   We provide full portfolio
   of Cisco sdwan routers from
   C1000, ISR and industrial series.

   Get a Quote
   Grandmetric: Network & Security