Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • [PRZEDŁUŻONY TERMIN] Cyberbezpieczny Samorząd – nowe informacje

  [PRZEDŁUŻONY TERMIN] Cyberbezpieczny Samorząd – nowe informacje

  Date: 22.10.2023

  Autor:


  Wzrost liczby cyberataków w jednostkach administracji publicznej w ostatnim czasie stał się powodem do wprowadzenia programu Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt realizowany będzie w całym kraju i ma na celu ulepszenie bezpieczeństwa informacji JST, czyli jednostek samorządu terytorialnego.

  Co się zmieniło w programie Cyberbezpieczny Samorząd?

  ZMIANY TERMINÓW

  To już drugie predłużenie terminu składania wniosków. Zgodnie z najnowszymi danymi samorządy mogą składac wnioski do 14 grudnia 2023r., a nie, jak dotychczas, do 13 paźdiernika.

  ZMIANY W REGULAMINIE

  • Zaktualizowano Ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa.
  • Wymaga się podania liczby pracowników jednostki samorządu terytorialnego (JST).
  • Grantobiorca musi przedstawić oświadczenie o przestrzeganiu zapisów dotyczących zasad horyzontalnych.
  • Pojawił się zapis o braku zastosowania przy rozpatrywaniu konkursu zapisu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dot. pomocy publicznej.
  • Zmodyfikowano katalog wydatków kwalifikowanych tak, by jego zapisy były zgodne z Katalogiem II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
  • Zmodyfikowano oświadczenie o przetwarzaniu danych i obowiązki wynikające z realizacji RODO.

  Kogo dotyczy program Cyberbezpieczny Samorząd?

  Program skierowany jest do administracji publicznej, a w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego (JST), wraz z jednostkami podległymi. Z projektu wyłączone są placówki ochrony zdrowia. Programem zostaną objęte wszystkie jednostki samorządowe, w tym 2 477 gmin, 314 powiatów i 16 województw.

  Jakie działania są objęte dofinansowaniem?

  Program Cyberbezpieczny Samorząd ma na celu wsparcie jednostek samorządowych w realizacji szeregu kluczowych działań, takich jak:

  • zaktualizowanie polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI) w JST,
  • wprowadzenie środków zarządzania ryzykiem, takich jak: analiza ryzyka, plany zarządzania awaryjnego, silne metody uwierzytelniania, firewall i kontrola dostępu, aktualizacje oprogramowania, systemy monitorowania zdarzeń (SIEM), kopie zapasowe, polityki bezpieczeństwa, testy penetracyjne czy audyty bezpieczeństwa,
  • zastosowanie mechanizmów i umożliwiających blokowanie cyberataków – do takich środków zaliczyć możemy m.in.: Firewall, systemy wykrywania ataków (IDS) oraz systemy zapobiegania atakom (IPS), antywirusy, antymalware, systemy wykrywania anomalii (AD), dwuskładnikowe uwierzytelnianie, filtry antyspamowe i antyphishingowe, ograniczenie uprawnień, aplikacje zabezpieczające, zarządzanie podatnościami czy ochrona DNS,
  • zwiększenie kompetencji personelu JST,
  • przeprowadzenie audytów SZBI, czyli systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w celu osiągnięcia większej odporności na zagrożenia z cyberprzestrzeni. Audyt SZBI jest kluczowym narzędziem zapewniającym ochronę infrastruktury IT.

  W Grandmetric przeprowadzamy audyty systemów informatycznych, sieci oraz aplikacji zgodnie z aktualnymi wytycznymi dyrektyw unijnych NIS i NIS2. Nasze doświadczenie i narzędzia pozwalają na specjalistyczną analizę poziomu bezpieczeństwa systemów w Twojej firmie oraz przeprowadzenie skutecznych szkoleń dla personelu.


  Więcej o dyrektywie NIS2 przeczytasz tutaj: NIS2 – co to jest i od kiedy obowiązuje?

  Jak duże jest dofinansowanie?

  Dofinansowanie w programie Cyberbezpieczny Samorząd, przyznawane w formie grantu, różni się w zależności od typu jednostki samorządu terytorialnego:

  • Gminy: 200 000 PLN do 850 000 PLN
  • Powiaty: do 850 000 PLN
  • Samorządy Wojewódzkie: do 850 000 PLN
   Wysokość maksymalna grantu będzie podana dla każdej JST w dokumentacji konkursowej po
   rozpoczęciu naboru.

  Kto realizuje program?

  Realizacja projektu odbywa się dzięki Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Partnerem programu jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

  Gdzie i kiedy składać wnioski?

  Termin składania wniosków w programie został przedłużony do 14 grudnia do godz. 16:00

  Pierwotnie wnioski o dofinansowanie można było składać od 19 lipca 2023 roku do 30 września 2023 roku do godziny 16:00. W kolejnym kroku przedłuzono nabór do 13 października 2023r.

  Wniosek można zrealizować poprzez stronę internetową: https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent.

  Chcesz upewnić się, że bezpieczeństwo Twojej firmy w obszarze IT jest na najwyższym poziomie?
  Porozmawiaj z konsultantami Grandmetric.

  Autor

  Jakub Fabiś

  Od 13 lat na styku biznesu i technologii, aktywnie wspiera klientów w doborze najlepszych rozwiązań Enterprise i Security. Zawsze pełen inicjatywy, kładzie nacisk na zrozumienie potrzeb i celów kadry zarządzającej i działów technicznych. Brał udział w fazie przygotowawczej projektów audytów bezpieczeństwa u kluczowych klientów Grandmetric. Opiekuje się projektami związanymi z transformacją cyfrową klientów z branży przemysłowej.

  Komentarze są niedostępne
  Grandmetric: Network & Security