Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Sprawdź, czy Twoja firma jest bezpieczna

  Audyt bezpieczeństwa systemów, danych, aplikacji

  Audyt cyberbezpieczeństwa stanowi kluczowe narzędzie w ochronie infrastruktury IT przed cyberatakami, stanowiąc całościową analizę aspektów wpływających na bezpieczeństwo cybernetyczne firmy. To nie tylko sprawdzanie systemów, ale także chronienie know-how, patentów i danych klientów.

  Skąd wiesz, czy Twoja organizacja jest odpowiednio chroniona przed atakami z zewnątrz? Audyt bezpieczeństwa odpowie na to pytanie.

  Co daje audyt cyberbezpieczeństwa?

  Lepiej zrozumiesz zagrożenia informatyczne

  Poznasz luki bezpieczeństwa IT w Twojej infrastrukturze.

  Poprawisz security compliance

  Dopasujesz rozwiązania do wymaganych polityk bezpieczeństwa.

  Wykorzystasz możliwości sprzętu

  Dowiesz się, jak pozbyć się podatności wykorzystując istniejące rozwiązania.

  Ustalisz plan naprawczy dla IT

  Otrzymasz szczegółowe rekomendacje zgodne z najlepszym praktykami bezpieczeństwa.

  Wybierzesz najlepszy sprzęt informatyczny

  Zabezpieczysz Twoją firmę na najwyższym poziomie, a my zadbamy, żebyś miał zawsze aktualne licencje.

  Zwiększysz świadomość zagrożeń

  Wskażesz managerom kierunki inwestycji w cyberbezpieczeństwo.

  Co robimy podczas audytu?

  Dzięki naszemu wsparciu masz pewność, że kluczowe dane są właściwie chronione przed wykradzeniem i cyberprzestępcami. Zyskujesz możliwość wdrożenia poprawek i modyfikacji, których efektem będzie najwyższy poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych.

  Audyt IT wykonywany przez naszą firmę obejmuje oprogramowanie i hardware, czyli sprzęt komputerowy, w związku z czym zmniejsza się ryzyko jego zniszczenia czy awarii z powodu niepożądanych działań hakerów i złośliwych aplikacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami i podjęcia współpracy!

  Audyt infrastruktury IT i sieci pod kątem potencjalnych zagrożeń

  Analiza zgodności z założonymi politykami bezpieczeństwa (Security Compliance) 

  Testy penetracyjne (opcjonalnie), aby przetestować zabezpieczenia „w akcji”

  Audyt bezpieczeństwa danych i informacji

  Audyt bezpieczeństwa IT

  Pełna ocena infrastruktury informatycznej jest kluczowa dla przygotowania firmy do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku online.

  Poprzez audyt bezpieczeństwa IT przedsiębiorstwo może identyfikować precyzyjnie słabe punkty w zabezpieczeniach i opracowywać procedury zarządzania ryzykiem oraz dostosowywania procesów do najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa IT.

  Zakres przeprowadzanego audytu bezpieczeństwa IT dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Może obejmować całą infrastrukturę bądź być skupiony na konkretnym obszarze, takim jak bezpieczeństwo danych firmowych, stron internetowych czy kluczowych aplikacji. Po zakończeniu audytu, klient otrzymuje szczegółowy raport zawierający informacje o zidentyfikowanych lukach w zabezpieczeniach, potencjalnych zagrożeniach oraz zalecenia dotyczące ich naprawy.

  audyt bezpieczeństwa
  Audyt NIS2

  Audyt NIS2

  Dyrektywa NIS2 to wymagania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, którym podlega szeroka gama przedsiębiorstw. Aby mieć pewność, że Twoja firma spełnia wymogi dyrektywy NIS2, posiada odpowiednie polityki dotyczące strategii cybernetycznej, zarządzania incydentami, a także bezpieczeństwa sieci i infrastruktury, konieczne jest przeprowadzenie audytu.

  Proces ten jest bezbolesny, a jego efektem jest szczegółowa ocena stanu bezpieczeństwa Twojej organizacji. Dodatkowo, po przeprowadzeniu audytu, uzyskasz cenne informacje i narzędzia, które umożliwią poprawę bezpieczeństwa Twojej sieci i systemu informacyjnego, zgodnie z NIS2.

  Jak przebiega audyt cyberbezpieczeństwa?

  Faza przygotowawcza

  • Zdefiniowanie potrzeb i ustalenie zakresu audytu bezpieczeństwa informatycznego, konsultacje z naszymi ekspertami i zdefiniowanie problemów Klienta.
  • Sesja pytań i odpowiedzi z managerami działów IT i zebranie niezbędnych informacji dotyczących konkretnych problemów Klienta oraz ich wpływie na użytkowników. 
  • Podpisanie umowy audytowej.

  Faza badawcza

  • Dokładna analiza architektury i i badanych systemów.
  • Badanie zgodności z firmową polityką bezpieczeństwa i dobrymi praktykami cybersecurity. 
  • Testy penetracyjne (opcjonalnie).

  Faza doradcza

  • Przygotowanie kompleksowego raportu z wykonanych prac zawierającego szczegółowy opis zdefiniowanych problemów i rekomendacje rozwiązań. 
  • Omówienie raportu na dedykowanym spotkaniu z Klientem.
  • Wsparcie konsultacyjne przy implementacji rekomendacji bezpieczeństwa sprzętu, systemów i oprogramowania. 
  • Weryfikacja zastosowanych zmian i wdrożonych rekomendacji.

  Co musisz wiedzieć o audycie cyberbezpieczeństwa?

  Częstotliwość

  Najlepiej robić to cyklicznie, przynajmniej raz do roku, a także każdorazowo w przypadku wprowadzania zmian w systemach IT. 

  Czas trwania

  W zależności od rodzaju, wielkości oraz poziomu skomplikowania badanej struktury może trwać od kilku dni do kilku tygodni. 

  Cena

  Stawka za usługę ustalana w taki sposób, aby przeprowadzenie audytu było opłacalne już dla małych firm. Dokładna kwota zależy od rodzaju, wielkości i poziom skomplikowania audytowanego systemu informatycznego.  

  Testy penetracyjne

  Mogą być częścią audytu infrastruktury, ale ich wykonanie nie jest konieczne

  Testy socjotechniczne

  Możemy je przeprowadzić oraz przeszkolić Twój zespół, ale nie jest to obowiązkowy element audytu.

  Raport z audytu

  Zawiera znalezione nieprawidłowości, segreguje je według poziomu zagrożenia i wskazuje sposoby naprawy.

  Audyt cyberbezpieczeństwa - czy Twoja firma go potrzebuje?

  W dzisiejszej gospodarce informacyjnej, zdolność do efektywnego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych jest kluczowa dla strategicznych celów organizacji. Zarówno prywatne przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne, muszą zadbać o bezpieczeństwo swoich zasobów informatycznych. W tym kontekście inwestycje w audyty bezpieczeństwa IT stają się niezbędne.

  quiz Grandmetric
  Grandmetric: Network & Security