Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  Chroń dane w swojej instytucji lub firmie

  Informacja jest potężnym zasobem, który w niepowołanych rękach potrafi doprowadzić organizacje do upadku, zmienić wyceny, ustawić przetargi czy nawet – wpłynąć na ludzkie zachowania. To tylko niektóre z powodów, które sprawiają, że na dużych firmach i instytucjach publicznych, które gromadzą i przetwarzają ogromne ilości wrażliwych danych, spoczywa ciężar odpowiedzialności. Jako eksperci w obszarze bezpieczeństwa rozumiemy to brzemię, dlatego pomożemy Ci przygotować się na każdą ewentualność i zabezpieczyć je przed kradzieżą, nieumyślnym wyciekiem lub ich utratą. Narzędziem, które najlepiej spełnia tę rolę, jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

  Co to jest SZBI, czyli system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

  To zbiór procedur, wytycznych, określonych narzędzi, środków i ról, umożliwiający skuteczną ochronę informacji w organizacji.

  Dobrze przygotowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji uwzględnia:

  • Cele wdrożenia,
  • Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa informacji, takie jak zarządzanie hasłami, klasyfikacja danych czy procedury kontroli dostępu,
  • Szczegółowe opisy procesów dla wszystkich określonych scenariuszy,
  • Określenie ról, podział odpowiedzialności i sposobu nadzoru nad przestrzeganiem polityki,
  • Metody prewencji
  • Sposoby minimalizowania strat
  • Polityki wewnętrzne
  • Metody tworzenia kopii zapasowych
  • Disaster recovery
  • Wytyczne dotyczące rozwijania zakresu i ulepszania sposobów ochrony.

  Całość powinna być nie tylko na bieżąco testowana i aktualizowana, ale przede wszystkim – udoskonalana.

  Kto powinien wdrożyć SZBI?

  Instytucje publiczne

  Na instytucjach publicznych od 2012 roku ciąży obowiązek budowania systemu zabezpieczania informacji w taki sposób, by uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do danych obywateli.

  Praktyka pokazuje jednak, że wiele z nich nie posiada odpowiednich zasobów i kompetencji, by odpowiednio dostosować się do wymogów prawnych, nie uwzględniając nawet wychodzenia z własną inicjatywą. Polityki tworzone są ad hoc, a sama dokumentacja jest pełna luk, uproszczona i podlega weryfikacji jedynie podczas audytu.

  Zobacz, co robimy dla instytucji publicznych

  Sektor prywatny

  W sektorze prywatnym sytuacja wygląda podobnie. Organizacje najczęściej nie przykładają dużej wagi do odpowiedniego przygotowania się na incydenty aż do momentu ich wystąpienia.

  Ostatecznie często okazuje się, że pomimo zasobochłonnego procesu tworzenia polityki bezpieczeństwa angażuje mniej środków, niż wymaga odzyskiwanie danych lub konieczność wypłaty kar czy odszkodowań.

  Sprawdź rozwiązania security z konfiguracją

  Dlaczego SZBI powinien być podstawą systemu ochrony?

  Budowanie przewagi konkurencyjnej

  poprzez certyfikaty bezpieczeństwa i zaufanie klientów

  Uporządkowanie wewnętrznych procesów

  związanych z bezpieczeństwem

  Zminimalizowanie ryzyka przestoju

  spowodowanego utratą danych lub dostępu do nich

  Minimalizowanie ryzyka kar

  za incydenty lub niedostosowanie się do wymogów prawnych

  Wysoka świadomość pracowników

  w zakresie bezpieczeństwa cybernetecznego i rozpoznawania socjotechnik

  Jak przygotować SZBI od podstaw?

  Administratorzy w jednostkach państwowych uważają SZBI za przykry obowiązek, a firmy prywatne wskazują z kolei na czasochłonny i skomplikowany proces tworzenia systemu. Warto wziąć jednak pod uwagę uniwersalne korzyści, które wykraczają poza podstawowe środki bezpieczeństwa.

  Kompleksowo zajmujemy się ochroną systemów naszych klientów, dlatego zależy nam na tym, by system zarządzania bezpieczeństwem informacji nie było jedynie pustą, niezbędną jedynie na czas audytu dokumentacją. Przykładamy dużą uwagę do testów, monitorowania systemu i przede wszystkim – do edukacji.

  Proces wdrożenia SZBI realizujemy w sześciu etapach:

  number_1 list

  Diagnoza

  We identify potential threats, determine critical areas, and determine the type and method of storing protected information.

  numer 2

  Goals

  określamy cele wdrożenia SZBI uwzględniając rodzaj organizacji i kierunek jej rozwoju

  numer_3

  Wytyczne

  opracowujemy konkretne zasady i standardy bezpieczeństwa, które odzwierciedlają cele i potrzeby firmy

  Procedury

  Opracowujemy procesy postępowania w różnych scenariuszach, takich jak incydenty, kontrole dostępu czy zarządzanie hasłami

  Konsultacje

  Włączamy interesariuszy takich jak CISO, inżynierowie bezpieczeństwa, osoby zarządzające i dział prawny. Upewniamy się, że całość projektu jest zgodna z założeniami, a osoby decyzyjne rozumieją swoje role i wspierają wdrożenie.

  Wdrożenie

  Upewniamy się, że polityka jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich pracowników, a następnie przeprowadzamy niezbędne szkolenia.

  System bezpieczeństwa jest tak skuteczny, jak jego najsłabsze ogniwa, dlatego szczególnie warto zadbać o:

  ISO 27001 – najwyższe standardy bezpieczeństwa

  Międzynarodowa norma ISO 27001 wyznacza standardy w zakresie współczesnych systemów bezpieczeństwa. Obejmuje cały cykl SZBI, od wdrożenia, poprzez działanie, aż do dalszego rozwoju.

  Ścisłe wytyczne tworzą narzędzia umożliwiające łatwiejsze szacowanie ryzyka, są drogowskazem przy tworzeniu polityk i określają sposoby zarządzania informacją.

  Podążanie dobrymi praktykami daje nie tylko gwarancję bezpieczeństwa, ale również stwarza możliwość uzyskania znanego na całym świecie certyfikatu, który pomoże zdobyć zaufanie kontrahentów.

  Ekspercka wiedza. Skuteczna ochrona.

  Projektujemy systemy ochrony na wszystkich etapach, dlatego doskonale znamy czyhające we współczesnym świecie zagrożenia i sposoby ich unikania. 

  W myśl najlepszych praktyk w Grandmetric przygotowujemy organizacje do audytu, uzyskania certyfikatu lub recertyfikacji, a wdrażane przez nas rozwiązania spełniają wszystkie zgodne z ISO 27001 normy.

  Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie Twoim i Twoich klientów – skontaktuj się z nami!

   Wypełnij formularz

    
   *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania za mną kontaktu przez Grandmetric Sp. z o.o. (administrator danych). Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Polityki prywatności i akceptuję jej treść. Polityka prywatności

   Grandmetric: Network & Security