Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
Phone: +1 302 691 9410
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

Raport Grandmetric

Inwestycje w infrastrukturę IT w firmach produkcyjnych

Infrastruktura IT przedsiębiorstw produkcyjnych w dobie pandemii COVID-19

Pandemia COVID-19 zdominowała funkcjonowanie przedsiębiorstw w ubiegłym roku. Na rynku trudno wskazać firmę, która pozostałaby obojętna na sytuację, choć wydaje się że wiele z nich potrafiło szybko dostosować się do nowych warunków – od zmiany modelu pracy po przeniesienie handlu do internetu – i związane z tym nowe wyzwania, w tym konieczność modernizacji posiadanej infrastruktury informatycznej.

Oddajemy w Państwa ręce raport wskazujący najważniejsze kierunki inwestycji w rozwój takich obszarów jak infrastruktura IT, sieci bezprzewodowe, bezpieczeństwo IT oraz komunikacja w rozproszonym zespole.

Czego dowiedzą się Państwo z raportu?

Inwestycje w IT

W co inwestowały firmy produkcyjne w obliczu pandemii?

Problemy z Wi-Fi

Czy reagowanie na incydenty na bieżąco ma pierwszeństwo przed inteligentnym monitoringiem?

Bezpieczeństwo IT

Jakie poważnie firmy produkcyjne podchodzą do kwestii cyberbezpieczeństwa?

Praca zdalna

Jak zmienił się model pracy i co to oznacza dla sektora produkcyjnego?

Internet of Things

Lokalizacja i zaawansowana analityka – czy nowe technologie bezprzewodowe zadomowiły się w polskich fabrykach i magazynach?

Człowiek – najsłabsze ogniwo

Brak wiedzy o zagrożeniach. Dlaczego nie uczymy się, jak zapewnić bezpieczeństwo danych?

Grandmetric