Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
Phone: +1 302 691 9410
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

Zaproszenie do udziału w przetargu

Zaproszenie do udziału w przetargu

10.2022

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu pt. „Dostawa sprzętu komputerowego – nr ref.: 1/10/2022”.

Prosimy o przesłanie oferty na załączonym Formularzu ofertowym do dn. 25.10.2022r. do godziny 10:00 na adres adam.kropidlowski@grandmetric.com

zał nr 1 do Formularz oferty wraz ze specyfikacją sprzętową

zał nr 2 do Oświadczenie wykonawcy

zał nr 3 do Wzór umowy

zał nr 4 OPZ.doc

zapytanie ofertowe_dostawa

 

Aktualizacja 26.10.2022 – Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

informacja o unieważnieniu postępowania

Grandmetric