Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
Phone: +1 302 691 9410
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

Grandmetric w magazynie Obiekty

Grandmetric w magazynie Obiekty

09.2021

Śladów, które zostawiamy po sobie w sieci, jest mnóstwo, a cyberprzestępstwa to już codzienność. Warto zatem zastanowić się, jak można uchronić się zarówno przed utratą danych personalnych, jak i kluczowych informacji firmowych.

Dobrym punktem wyjścia jest audyt bezpieczeństwa, o którym Marcin Biały opowiadał w wywiadzie dla magazynu Obiekty.

Grandmetric